Wie komt de VS binnen? Gids voor de chaotische regels bij grensoverschrijding (2023)

DoorNatalie Kitroeff,Christine Zhang,Miriam JordaanjEileen Sullivan

Lees in het Engels

De nieuwe beperkingen op asiel zullen ertoe leiden dat veel immigranten worden uitgezet, maar anderen zullen nog steeds de Verenigde Staten kunnen binnenkomen. We leggen uit hoe dat proces verloopt.

Wie komt de VS binnen? Gids voor de chaotische regels bij grensoverschrijding (1)

Migranten die de grens proberen over te steken, kunnen...

Maak een afspraak bij de grenscontrolepost

Verzoek

humanitaire vergunning

Illegaal de grens oversteken

Weinig nationaliteiten komen in aanmerking.

De digitale applicatie heeft gebreken en kent weinig quota.

Velen geven zichzelf aan om asiel aan te vragen.

ontwijken detectie

tijdelijke vrijlating

detentie en deportatie

Het nieuws

Regels beperken de toegang tot Amerikaans asiel

Waarschijnlijk voor alleenstaanden.

Een klein, maar groeiend aantal mensen.

Wie komt de VS binnen? Gids voor de chaotische regels bij grensoverschrijding (2)

Migranten die de grens proberen over te steken, kunnen...

1

2

3

Aanvraag humanitaire vergunning

Maak een afspraak bij de grenscontrolepost

Illegaal de grens oversteken

Weinig nationaliteiten komen in aanmerking.

De digitale applicatie is gebrekkig en heeft

weinig quota.

Velen geven zichzelf aan om asiel aan te vragen.

ontwijken detectie

tijdelijke vrijlating

detentie en

deportatie

Een klein, maar groeiend aantal mensen.

Nieuwe regels beperken de toegang

naar asiel in de VS

Waarschijnlijk voor alleenstaanden.

Een diagram met de belangrijkste routes voor migranten die de grens tussen de VS en Mexico proberen over te steken. Tot de legale wegen behoren het aanvragen van humanitaire toestemming en het verkrijgen van een afspraak bij een grenscontrolepost, beide met opmerkelijke uitdagingen. Bij illegale oversteek zijn de mogelijke resultaten detentie en deportatie, tijdelijke vrijlating naar de VS of het ontwijken van detectie. De nieuwe regels beperken de toegang tot asiel voor migranten die tijdelijk worden vrijgelaten.

Donderdag trekt de Amerikaanse regering een pandemische regel in die werd gebruikt om honderdduizenden migranten die de afgelopen drie jaar illegaal de grens waren overgestoken, onmiddellijk uit te zetten.

Migranten die het land illegaal binnenkomen, krijgen nu de kans om asiel aan te vragen, een legale status die mensen kunnen krijgen als ze kunnen aantonen dat ze in hun land van herkomst te maken krijgen met vervolging of andere risico's.

Dat betekent niet dat het gemakkelijk zal zijn om in aanmerking te komen. De regering-Biden gaat nieuwe beperkingen opleggen aan de vereisten, en als het proces volgens plan verloopt, zullen veel migranten sowieso relatief snel worden uitgezet. Maar als nieuwkomers het systeem overweldigen, kunnen ambtenaren mogelijk toestaan ​​dat veel mensen in het land blijven terwijl ze wachten op asielhoorzittingen.

Dus wat bepaalt of u de Verenigde Staten kunt binnenkomen? Soms gaat het om de kwaliteit van de ingediende zaak of het naleven van de regels van een vaak chaotisch systeem. Vaak is het een kwestie van geluk.

Hieronder proberen we uit te leggen hoe het proces zal zijn om de grens met de nieuwe regels zo goed mogelijk over te steken, met de hulp van Aaron Reichlin-Melnick, beleidsdirecteur van de American Immigration Council en een van de toonaangevende experts op het gebied van het land hierover.

1Vraag een humanitaire vergunning aan

Weinig nationaliteiten komen in aanmerking.

Wie komt de VS binnen? Gids voor de chaotische regels bij grensoverschrijding (3)

Ben je Cubaans, Haïtiaans, Nicaraguaans of Venezolaans?

Andere nationaliteiten komen niet in aanmerking,

met uitzondering van Oekraïners en Afghanen.

Heeft u een dringende humanitaire reden om uw land te verlaten?

Humanitaire voorwaardelijke vrijlating heeft een limiet

30.000 mensen per maand.

Heeft u een sponsor in de VS die u financieel kan ondersteunen?

Deze vereiste is in het voordeel van migranten

rijker met Amerikaanse connecties

Woon en werk twee jaar in de VS

Als de aanvraag wordt goedgekeurd.

(Video) Changed immigration rules lead to chaotic humanitarian situation at US-Mexico border | DW News

Wie komt de VS binnen? Gids voor de chaotische regels bij grensoverschrijding (4)

Ben je Cubaans, Haïtiaans, Nicaraguaans of Venezolaans?

Andere nationaliteiten komen niet in aanmerking,

met uitzondering van Oekraïners en Afghanen.

Heeft u een dringende humanitaire reden om uw land te verlaten?

Humanitaire voorwaardelijke vrijlating heeft een limiet

30.000 mensen per maand.

Heeft u een sponsor in de VS die u financieel kan ondersteunen?

Deze vereiste is in het voordeel van migranten

rijker met Amerikaanse connecties

Woon en werk twee jaar in de VS

Als de aanvraag wordt goedgekeurd.

Een diagram toont een pad voor migranten die naar de VS proberen te komen Zoek humanitaire voorwaardelijke vrijlating. Slechts enkele nationaliteiten komen in aanmerking en voor dit programma is een financiële sponsor in de VS vereist.

In de afgelopen maanden heeft president Biden zijn uitvoerende macht gebruikt om voor bepaalde immigranten een weg vrij te maken om het land legaal binnen te komen: een aanvraag indienen voor wat bekend staat als "humanitaire voorwaardelijke vrijlating".humanitaire voorwaardelijke vrijlating.

Deze maatregel biedt Haïtianen, Venezolanen, Nicaraguanen en Cubanen de mogelijkheid om twee jaar in de Verenigde Staten te wonen, als een sponsor een online aanvraag indient om hen te ondersteunen. Honderdduizenden mensen hebben gebruik gemaakt van het programma. Het aantal maandplaatsen is echter beperkt. U moet ook iemand regelen die al in de Verenigde Staten is om de financiële verantwoordelijkheid voor u op zich te nemen. Daarnaast moet u beschikken over een geldig paspoort van uw land van herkomst en geld om het vliegticket te kopen.

2Een afspraak maken om asiel aan te vragen bij een grenspost

Vereist het gebruik van een defecte applicatie met weinig quota.

Wie komt de VS binnen? Gids voor de chaotische regels bij grensoverschrijding (5)

Ben je in Mexico-Stad of dichter bij de grens?

Anders het systeem

van de applicatie werkt niet.

Je hebt een asielafspraak

De aanvraag mislukt of de quota zijn uitgeput

Er zijn er ongeveer 1000 per dag beschikbaar.

Sommigen boeken maandenlang geen afspraak.

Waarschijnlijk inkomen

een EE. UU.

Afgewezen in de

grens controle

U vraagt ​​asiel aan en wacht maanden of jaren op een hoorzitting.

Wie komt de VS binnen? Gids voor de chaotische regels bij grensoverschrijding (6)

Ben je in Mexico-Stad of dichter bij de grens?

Anders het systeem

van de applicatie werkt niet.

je hebt er een

asiel afspraak

De aanvraag mislukt of de quota zijn uitgeput

Er zijn er ongeveer 1000 per dag beschikbaar.

(Video) Change in law could lead to more chaos at U.S.-Mexico border

Sommigen maken geen afspraak,

ondanks maanden proberen.

Afgewezen in de

grens controle

Waarschijnlijk inkomen

een EE. UU.

Asiel aanvragen en afwachten

maanden of jaren voor een

hoorzitting datum.

Een diagram toont een andere route voor migranten die de grens proberen over te steken: een afspraak maken voor een asielaanvraag bij een grenscontrolepost, waarvoor een app op de mobiele telefoon nodig is die vaak mislukt en beperkte plaatsen heeft. Wie geen afspraak heeft, wordt weggestuurd.

In januari heeft de regering een andere methode ingevoerd om mensen aan te moedigen op een ordelijke manier te emigreren, in plaats van de gevaarlijke route te nemen die een knelpunt vormt aan de grens. Dit is een nieuwe app genaamd CBP 1. Migranten kunnen de app gebruiken om een ​​afspraak te maken met grensagenten in een haven van binnenkomst. Ambtenaren beslissen of ze de Verenigde Staten mogen binnenkomen met een bericht dat ze later voor de immigratierechtbank moeten verschijnen.

Klinkt relatief eenvoudig, maar de app bevat fouten en de kans op een date is vergeleken met het winnen van een loterijticket. Er zijn dagelijks weinig plaatsen beschikbaar, in verhouding tot de vraag. Het kan alleen worden gebruikt door migranten die zich in het noorden van Mexico, nabij de grens met de Verenigde Staten of in Mexico-Stad bevinden. Veel mensen hebben maandenlang dag in dag uit geprobeerd om het voor hen te laten werken, maar het mocht niet baten.

3illegaal oversteken

Veel mensen geven zichzelf aan om asiel aan te vragen.

Ten eerste moet u een basisidee hebben van wat het betekent om illegaal de grens over te steken. Soms moet je een woestijn of een grote watermassa oversteken, maar dat is niet altijd zo moeilijk. Op sommige plaatsen, zoals delen van Ciudad Juárez, de Mexicaanse stad tegenover El Paso, Texas, Amerikaanse bodem kan worden bereikt door een paar stappen te nemen door een relatief ondiep, smal en kalm stuk van de Rio Grande.

Als de migranten dat deden toen titel 42 van kracht was, zouden Amerikaanse functionarissen hen binnen enkele minuten kunnen terugsturen naar Mexico, wat geen optie meer is. Nu zullen mensen die het land binnenkomen zonder de juiste papieren ofwel worden onderworpen aan een formele verwijderingsprocedure, wat een langdurig proces is dat jaren duurt, ofwel aan versnelde verwijderingsprocedures die tot doel hebben mensen sneller te verwerken en uit te zetten.

Voor het grootste deel zullen gezinnen en kinderen het eerste, langzamere pad betreden, wat betekent dat ze een datum krijgen om voor een immigratierechter te verschijnen, maar dat ze in het land kunnen wachten, legaal leven en werken totdat de beslissing is genomen een beslissing over uw zaak.

Wie komt de VS binnen? Gids voor de chaotische regels bij grensoverschrijding (7)

Vastgehouden en naar een verwerkingscentrum gestuurd

Volwassenen

solo's

Kinderen en ouders met kinderen

Niet-begeleide kinderen en de meeste gezinnen worden vrijgelaten.

Velen hebben misschien geluk als er geen ruimte en personeel beschikbaar is.

Hoogstwaarschijnlijk voor Mexicanen, Guatemalanen en anderen die gemakkelijk kunnen worden uitgezet.

Vrijgegeven voor gerechtelijke procedures

Versneld verwijderingsproces

Het oplossen van asielzaken en gerechtelijke procedures kan maanden of jaren duren.

Wie komt de VS binnen? Gids voor de chaotische regels bij grensoverschrijding (8)

Vastgehouden en naar een verwerkingscentrum gestuurd

kinderen en ouders

met kinderen

Volwassenen

solo's

Niet-begeleide kinderen en de meeste gezinnen worden vrijgelaten.

Velen hebben misschien geluk als er geen ruimte en personeel beschikbaar is.

Mexicanen, Guatemalanen en anderen die gemakkelijk kunnen worden uitgezet.

Versneld verwijderingsproces

vrijgegeven voor

het proces bij de rechtbank

Het oplossen van asielzaken en gerechtelijke procedures kan maanden of jaren duren.

Een diagram laat zien wat er gebeurt als migranten illegaal de grens proberen over te steken, tussen officiële havens van binnenkomst. Twee belangrijke uitkomsten zijn de tijdelijke vrijlating naar de VS voor verdere gerechtelijke procedures en de aanhouding en plaatsing in een versnelde verwijderingsprocedure.

Niet-begeleide volwassenen zullen hoogstwaarschijnlijk een versnelde verwijderingsprocedure doorlopen. Als het systeem werkt zoals bedoeld, kunnen die migranten binnen enkele dagen op weg zijn naar deportatie met een aanklacht wegens misdrijf.

Als u illegaal bent binnengekomen en de Verenigde Staten niet bent binnengekomen omdat u op de vlucht was voor onderdrukking of ernstig gevaar, wordt u waarschijnlijk gedeporteerd. Als u op zoek bent naar een veilige haven, moet u om asiel aan te vragen kunnen aantonen waarom u bang bent om terug te keren naar uw land van herkomst. Maar het zal veel moeilijker zijn dan voorheen, vanwege de nieuwe bepalingen die president Biden deze week invoert.

Vanaf nu zullen migranten moeten bewijzen dat ze asiel hebben aangevraagd en zijn afgewezen door Mexico of een ander land waar ze op doorreis zijn geweest om in aanmerking te komen voor bescherming in de Verenigde Staten. Deze eis, die door critici een "doorreisverbod" wordt genoemd, zal waarschijnlijk worden aangevochten door mensenrechtenorganisaties die zeggen dat het praktisch neerkomt op een asielverbod. Asiel aanvragen in Mexico, waar het overheidssysteem sterk verzadigd is, kan maanden, zo niet jaren duren. Veel migranten geven aan zich niet veilig te voelen in de landen waar ze doorheen reizen.

Als u met spoed wordt uitgezet, kan die maatregel binnen enkele dagen na overtocht worden toegepast.

Wie komt de VS binnen? Gids voor de chaotische regels bij grensoverschrijding (9)

(Video) Migrants try to force entry into US at Mexico border

Uitzetting

versneld

heb je angst uitgesproken

terugkeren naar

uw land van herkomst?

Anders wordt u waarschijnlijk uitgezet.

Bijna

alle

Kunt u aantonen dat u al asiel is geweigerd?

in ander land?

Op enkele uitzonderingen na zal de overgrote meerderheid dat niet zijn

in aanmerking komen voor asiel.

Dit verbod komt bijna niemand te boven.

Overweegt een asielfunctionaris

dat je een

"geloofwaardige angst"

van vervolging?

De meeste voldoen aan deze criteria.

waarschijnlijke vrijlating

nl EE. UU.

U kunt asiel aanvragen.

U kunt de kans op vervolging niet aantonen

Laat zien dat u waarschijnlijk te maken krijgt met onderdrukking of marteling

Het is een moeilijk criterium om aan te voldoen.

Bescherming

kleiner

Deportatie detentie

U kunt worden vrijgelaten, maar u krijgt geen asiel.

appelleert

worden meestal afgewezen.

Wie komt de VS binnen? Gids voor de chaotische regels bij grensoverschrijding (10)

Uitzetting

versneld

Hebt u de angst geuit om naar uw land terug te keren?

oorspronkelijk?

Anders wordt u waarschijnlijk uitgezet.

Kunt u aantonen dat u al asiel is geweigerd?

in een ander land tijdens uw reis naar de VS?

Bijna

alle

de overgrote meerderheid

u komt niet in aanmerking voor asiel.

Bijna niemand komt voorbij dit verbod, een belangrijke beperking van Biden.

U kunt de kans op vervolging niet aantonen

Denkt een asielzoeker dat je dat hebt

een "geloofwaardige angst" voor vervolging in uw land?

Laat zien dat u waarschijnlijk te maken krijgt met onderdrukking of marteling als u terugkeert naar uw land

De meeste voldoen aan deze criteria.

Het is een moeilijk criterium om aan te voldoen.

waarschijnlijke vrijlating

nl EE. UU.

Bescherming

kleiner

hechtenis voor

deportatie

Beroepen worden meestal afgewezen.

U kunt asiel aanvragen.

U kunt worden vrijgelaten, maar u krijgt geen asiel.

Een diagram laat zien wat er vaak gebeurt met migranten die worden vastgehouden en naar een versnelde verwijderingsprocedure worden gestuurd. Weinigen zullen in aanmerking komen voor asiel vanwege een "transitverbod" dat vereist dat immigranten asiel wordt geweigerd in een ander land op weg naar de VS.

Zelfs als u in de Verenigde Staten wordt vrijgelaten, moet u, wanneer u uiteindelijk voor een rechter verschijnt, bewijzen dat u asiel is geweigerd in een van de landen waar u op doorreis naar de Verenigde Staten bent geweest, zelfs als die reis maanden of maanden heeft plaatsgevonden. jaren geleden.

Wie komt de VS binnen? Gids voor de chaotische regels bij grensoverschrijding (11)

Uitgebracht in de VS

voor gerechtelijke procedures

asiel aanvraag

Wacht maanden of jaren om voor de rechtbank te verschijnen.

Kunt u op weg naar de VS aantonen dat u in een ander land al asiel is geweigerd?

Bijna

alle

Op enkele uitzonderingen na komt de overgrote meerderheid niet in aanmerking om asiel aan te vragen.

Bijna niemand zal deze eis overschrijden.

overwogen voor asiel

U kunt asiel aanvragen.

Toon aan de rechter dat u waarschijnlijk te maken krijgt met onderdrukking of marteling in uw land

U kunt de kans op vervolging niet aantonen

Deportatie detentie

Bescherming

kleiner

U krijgt geen doorgang naar een permanente status.

Het beroep kan het proces vertragen, maar meestal

wordt afgewezen.

Wie komt de VS binnen? Gids voor de chaotische regels bij grensoverschrijding (12)

Uitgebracht in de VS

voor gerechtelijke procedures

asiel aanvraag

Wacht maanden of jaren om voor de rechtbank te verschijnen.

Kunt u op weg naar de VS aantonen dat u in een ander land al asiel is geweigerd?

Bijna

alle

Op enkele uitzonderingen na komt de overgrote meerderheid niet in aanmerking om asiel aan te vragen.

Bijna niemand zal voorbij deze vereiste komen, een kernbeperking van Biden.

Laat zien dat u waarschijnlijk te maken krijgt met onderdrukking of marteling in uw eigen land

U kunt de kans op vervolging niet aantonen

Deportatie detentie

overwogen voor asiel

Bescherming

kleiner

Het beroep kan het proces vertragen, maar meestal

wordt afgewezen.

U krijgt geen doorgang naar een permanente status.

De meeste asielaanvragen worden afgewezen.

Een diagram laat zien wat er vaak gebeurt met migranten die worden vrijgelaten in de VS en asiel aanvragen: maanden of jaren wachten op een rechtszaak. Ze moeten dan aan een immigratierechter laten zien dat hen al asiel is geweigerd in een land waar ze op doorreis waren op weg naar de Verenigde Staten. Anders komen ze niet in aanmerking voor asiel en kunnen ze worden uitgezet als ze niet in aanmerking komen voor een mindere vorm van bescherming.

Asielhoorzittingen kunnen jaren duren om op te lossen, en de meeste aanvragen worden afgewezen, waardoor immigranten geen recht meer hebben om in de Verenigde Staten te blijven en uiteindelijk een permanente status aan te vragen.

Een laatste optie, die altijd beschikbaar is geweest en waarschijnlijk altijd zal zijn: onderneem de vaak zware, gevaarlijke en onzekere reis door ruig terrein en trotseer meedogenloze elementen om te proberen de Verenigde Staten binnen te komen zonder ontdekt te worden. Als u dat wel doet, leeft u zonder wettelijke vergunning en loopt u het risico dat de autoriteiten u op elk moment zullen vinden en uitzetten.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 07/15/2023

Views: 5261

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.