Wat verschijnt er op een criminele achtergrondcontrole? (2023)

We hebben allemaal de alarmerende nieuwsverhalen gezien over geweld op het werk, financiële fraude, seksueel wangedrag en andere misdaden gepleegd door werknemers tegen collega's, werkgevers, klanten en zelfs kinderen.

Om deze reden eisen werkgevers in verschillende sectoren die te maken hebben met de omgang met financiële of persoonlijke informatie en directe zorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en financiën, dat alle werknemers een strafrechtelijk antecedentenonderzoek ondergaan.

Als u door een potentiële werkgever bent gevraagd om een ​​criminele antecedentenonderzoek te ondergaan als onderdeel van het wervingsproces, vraagt ​​u zich misschien precies afwat blijkt uit een criminele antecedentenonderzoek? Blijf lezen om meer te weten te komen over verschillende soorten criminele antecedentenonderzoeken, welke informatie ze bevatten en hoe ze kunnen worden verkregen.

Waarom criminele achtergrondcontroles een onderdeel moeten zijn van het achtergrondscreeningproces

Er zijn duizelingwekkende statistieken die laten zien wat er kan gebeuren als werkgevers nalatig zijn in hun wervingsproces. Het inhuren van werknemers die niet goed zijn doorgelicht, kan leiden tot schade aan anderen en uw bedrijf in gevaar brengen.

Resultaten kunnen zelfs dodelijk zijn. In werkelijkheid,Het Bureau voor Arbeidsstatistiekenbracht eind 2017 een rapport uit waaruit bleek dat het aantal moorden op het werk voor het derde jaar op rij was toegenomen, wat alleen al in 2016 resulteerde in 500 gevallen. Geweld op het werk is nu de tweede belangrijkste doodsoorzaak op het werk na transportincidenten.

(Video) Wat ging er fout met de mondmaskerbestelling?

Wanneer strafrechtelijke geschiedeniscontroles worden uitgevoerd, samen metachtergrond checksin arbeidsverleden, opleiding, referenties, burgerlijke stand en andere relevante informatie, kunnen werkgevers de beste, meest gekwalificeerde werknemers vinden en helpen hun klanten, bedrijf en werknemers veilig te houden. Als u als werknemer weet dat uw werkgever deze controles uitvoert, zou dit u extra gemoedsrust moeten geven, omdat de kans groter is dat u zich in een veiligere werkomgeving bevindt.

Wat laten criminele antecedentenonderzoeken in Nevada zien?

Als u is gevraagd om een ​​criminele antecedentenonderzoek te ondergaan als onderdeel van het wervingsproces, zal de informatie die naar boven komt variëren afhankelijk van het type antecedentenonderzoek dat is gedaan, waarom het wordt gedaan en de wetten in uw rechtsgebied.

Over het algemeen bevatten strafregisters die verschijnen onder meer veroordelingen voor misdrijven en misdragingen, arrestaties, bevelschriften, gerechtelijke documenten, opsluitingsgegevens en zedendelicten.

Hieronder vindt u soorten achtergrondcontroles en wat ze bevatten.

Lokale strafrechtelijke zoekopdrachten:Deze zoekopdrachten zijn beperkt tot een lokale provincie en zullen elke geschiedenis van misdrijven en mogelijk misdragingen of overtredingen, arrestatiebevelen, arrestatiegegevens, gevangenisstraffen, ontslagen en zelfs proeftijd weergeven.

(Video) Forensische Criminologie (Master)

Criminele zoekopdrachten over de gehele staat:Deze zoekopdrachten onthullen criminele activiteiten in alle districten binnen de staat waarin u woont, inclusief overtredingen, misdrijven en zelfs verkeersovertredingen.

Federale criminele zoekopdrachten:Deze zoekopdrachten maken gebruik van gegevens van alle districts- en beroepsinstanties van de Verenigde Staten en onthullen criminele geschiedenissen voor federale misdaden, waaronder ontvoering, fraude, belastingontduiking, diefstal en andere.

Internationale volglijst:Als u door het ministerie van Buitenlandse Zaken als een bedreiging voor het land wordt beschouwd, staat uw naam op deze lijst.

Zoekopdrachten in de nationale criminele databank:Dit soort zoekopdrachten, ook wel databases met meerdere jurisdicties genoemd, verzamelt gegevens uit verschillende databases, jurisdicties van provincies en staten, registers van staatszedendelinquenten en andere bronnen voor een brede blik op de criminele geschiedenis van een persoon. Sommigen twijfelen aan de effectiviteit van dit soort gegevenszoekopdrachten, aangezien er geen centrale nationale database is. Bovendien wordt belangrijke informatie mogelijk niet regelmatig bijgewerkt door verschillende gegevensbronnen, wat leidt tot verouderde of onjuiste resultaten.

De grootste criminele databank ter wereld:De FBIInformatiesysteem van de volgende generatie(NGI) werkt aan het sluiten van de administratie met de uitkomst van de aanklachten. Het NGI-systeem verzamelt ook biometrische gegevens van criminelen uit vingerafdrukken, gezichtsherkenning en DNA. De oude FBI-databaseGeïntegreerd geautomatiseerd vingerafdrukidentificatiesysteem(IAFIS) toonde gewoonlijk het boekingsrecord van de arrestatie en verstrekte geen details als de aanklacht werd ingetrokken of vervolgd. Dit zorgde ervoor dat verschillende Amerikanen werkgelegenheid misliepen voordat de updates werden doorgevoerd.

(Video) Opleidingspresentatie Criminologie

Hoewel strafrechtelijke veroordelingen op het dossier van een persoon blijven staan, onder deFair Credit Reporting Act (FCRA), strafrechtelijke controles mogen geen aantekeningen van arrestaties of burgerlijke rechtszaken van meer dan zeven jaar bevatten. Bepaalde misdaden kunnen uit het dossier worden geschrapt.

Als u een werkgever in Nevada bent, moet u op de hoogte zijn van de arbeidswetgeving van Nevada en die van de Federal FCRA. Er zijn wettelijke limieten aan welke informatie u kunt opvragen en hoe deze kan worden gebruikt, namelijk bij het opvragen van informatie over consumentenrapporten, sociale media, seksuele misdrijven en informatie over bestuurdersgegevens. We raden aan om eenzeer gerenommeerde Nevada-faciliteit voor achtergrondcontroleom u te helpen deze statuten na te leven. Telkens wanneer u een antecedentenonderzoek uitvoert als werkgever of personeelszaken, wilt u een verklaring van afstand laten ondertekenen door de sollicitant, zodat u dergelijke informatie kunt verkrijgen.

Op naam gebaseerde versus vingerafdrukken Criminele achtergrondcontroles: ken de verschillen

Het is belangrijk op te merken dat er grote verschillen zijn in de nauwkeurigheid van op naam gebaseerde criminele antecedentenonderzoeken en vingerafdrukken.

Op naam gebaseerde criminele achtergrondcontroles

Op naam gebaseerde strafrechtelijke controles worden uitgevoerd met behulp van persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, geboortedatum, gewicht en lengte. Dit leent zich voor verschillende mogelijke problemen:

  • Zoals je je misschien kunt voorstellen, is de informatie die wordt verstrekt door mensen met een crimineel verleden mogelijk niet nauwkeurig.
  • Dit soort controles kan ook "valse treffers" veroorzaken, wat kan gebeuren wanneer een naam door meer dan één persoon wordt gedeeld. Deze onnauwkeurigheden zijn tijdrovend om op te ruimen en kunnen sommige mensen zelfs werkgelegenheid kosten als gevolg van verkeerde informatie.
  • De staatspolitie en andere overheidsinstanties hebben vastgesteld dat vingerafdrukken het beste middel zijn voor nauwkeurige identificatie en mogelijk niet de nauwkeurigheid van een op naam gebaseerde strafrechtelijke controle onderschrijven.
  • Op naam gebaseerde controles worden door de FBI niet geaccepteerd voor niet-strafrechtelijke onderzoeken.

Vingerafdruk Criminele Achtergrondcontroles

Vingerafdrukken zijn uniek voor elke persoon, dus valse treffers en meerdere treffers zijn geen probleem, zelfs als het individu een tweeling is! Criminele antecedentenonderzoeken op basis van vingerafdrukken bieden de volgende voordelen:

(Video) Dit zorgde ervoor dat landen hun wapenwetten veranderden

  • Vingerafdrukken liegen niet, zelfs als mensen niet eerlijk zijn. Degenen die alternatieve namen, geboortedata of andere identificatoren hebben gebruikt, kunnen het systeem niet spelen met vingerafdrukcontroles.
  • Met behulp van vingerafdrukken kan een (biometrische) zoekopdracht op het menselijk lichaam worden uitgevoerd met databases met criminele geschiedenis, waaronder de uitgebreide Next Generation Identification-database van de FBI. Het NGI slaat gegevens op van meer dan vijfenzeventig miljoen proefpersonen, waaronder civiele dossiers en strafzaken van geautoriseerde antecedentenonderzoeken.
  • Vingerafdrukken kunnen worden gebruikt voor inktloosLivescan-technologie, wat de meest nauwkeurige vorm van vingerafdrukken is. Deze geavanceerde technologie elimineert fouten en minimaliseert afwijzingen die zijn gevonden met traditionele op inkt gebaseerde vingerafdrukken (bijv. vlekken of vegen). Livescan verwerkt vingerafdrukken ook rechtstreeks aan de FBI en overheidsinstanties voor resultaten in dagen (in plaats van maanden met de traditionele inktvingerafdrukmethode).

Snelle, efficiënte en betrouwbare criminele antecedentenonderzoeken in Nevada

Of je nu werknemer bent ofwerkgever in Nevada, is het criminele achtergrondcontroleproces ontworpen voor uw veiligheid en de bescherming van degenen die u bedient. We maken het criminele achtergrondcontroleproces eenvoudig, snel en zeer veilig! Of u nu een particulier bent die werk zoekt of een bedrijfseigenaar bent, we raden u aan contact met ons op te nemen om erachter te komen waarom Fingerprinting Express de meest vertrouwdeantecedentenonderzoek provider in Nevada.

Fingerprinting Express heeft vier handige locaties in Nevada en is er trots op de exclusieve aanbieder te zijn van criminele antecedentenonderzoeksdiensten aan enkele van de grootste werkgevers van Nevada! Bel ons vandaag nog op (800) 919-0227 voor meer informatie over ons proces of omMaak een afspraakom uw criminele antecedentenonderzoek te laten voltooien.

Andere artikelen om te lezen:

Kritieke kinderveiligheidstips voor ouders [inclusief cyberbeveiliging]

Hoe u zich kunt voorbereiden op werkgelegenheid in het Nevada School District

(Video) Er is niets zoets aan het deel uitmaken van een motorbende

Werkgelegenheid is mogelijk met een strafrechtelijk verleden - Verzegeling van records

Videos

1. 91: Behind the Scenes Q&A
(Still TBD Podcast)
2. De VERDRAAIDE reden waarom La Toya Jackson Playboy deed? #2 | the detail.
(the detail.)
3. 【FULL】暴风眼 07 | Storm Eye 07(杨幂 / 张彬彬 / 刘芮麟 / 代斯 / 王东 / 王骁 / 石凉 / 施京明 / 章申 / 宁心 / 廖京生 / 易大千)
(优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive)
4. Discover Who is On your LAN: Small Business Security 101
(TechsavvyProductions)
5. Guns For Christmas
(The Young Turks)
6. De duistere uitbuiting van La Toya Jackson | Volledige documentaire (4K 2160p) | the detail.
(the detail.)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 07/01/2023

Views: 5419

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.