Wat is een militaire achtergrondcontrole en wat houdt deze in? (2023)

Wilt u het land dienen, maar maakt u zich zorgen over de militaire achtergrondcontrole? Wees niet bang. Het enige wat ze willen doen is de door u verstrekte informatie verifiëren om de integriteit van een militaire organisatie te beschermen.

Een militaire achtergrondcontrole kan alomvattend en uitgebreid zijn. Dit is heel begrijpelijk, aangezien militairen vaak toegang hebben tot gevoelige informatie die de veiligheid van individuen en het land in gevaar kan brengen. Een militaire antecedentenonderzoek is een cruciale stap in uw rekrutering, omdat de verdediging en bescherming van de bevolking van de Verenigde Staten mogelijk op het spel staat.

Lees verder voor meer informatie over wat een militaire achtergrondcontrole inhoudt.

Zoek iedereen gratis

Een militaire achtergrondcontrole begrijpen

Militaire antecedentenonderzoeken omvatten een breed scala aan controles en onderzoeken. Ze dienen allemaal een specifiek doel dat is afgestemd op militaire vereisten. Laten we ze in detail bespreken.

Antecedentenonderzoek vóór aanmelding.

Dit antecedentenonderzoek wordt uitgevoerd voor alle kandidaten die geïnteresseerd zijn om in dienst te treden bij de strijdkrachten. Het analyseert de geschiktheid en geschiktheid van de kandidaat. De drie belangrijkste factoren voor deze achtergrondcontrole zijn fysieke fitheid, wettelijke geschiktheid en moreel karakter.

Onderzoek naar veiligheidsmachtiging.

Als iemand zich bij het leger zou kunnen voegen, zou het gevaarlijk eenvoudig zijn om de verdediging van het land te infiltreren. De achtergrondcontrole van de veiligheidsmachtiging beoordeelt de loyaliteit, betrouwbaarheid en betrouwbaarheid van een toekomstige rekruut. Dit is van cruciaal belang vanwege de toegang van militair personeel tot gevoelige en geheime informatie.

Onderzoek naar de veiligheidsmachtiging kan referentiecontroles en diepte-interviews omvatten, evenals een uitgebreid achtergrondonderzoek om ervoor te zorgen dat er geen risico's zijn bij het aanstellen van de rekruut en dat er geen kans is dat de nationale veiligheid in gevaar wordt gebracht.

Achtergrondonderzoek.

Deze controles en onderzoeken worden niet alleen gedaan bij rekruten; ze worden uitgevoerd voor individuen en bedrijven die werken als aannemers voor het leger. Achtergrondonderzoeken helpen evalueren hoe betrouwbaar deze bedrijven zijn en voorkomen misbruik van middelen die het leger toevertrouwt aan aannemers die in de defensie-industrie werken.

(Video) 38 Percent of FBI Applicants Can't Clear Background Checks

Onderdelen van een militaire achtergrondcontrole

Militaire antecedentenonderzoeken zijn zeer grondig en omvatten iemands persoonlijke, professionele en financiële geschiedenis. Persoonlijke controles omvatten verificatie van de volgende informatie om identiteitsdiefstal te voorkomen.

Naam
Geboortedatum
Burgerservicenummer

Criminele geschiedenisis een ander cruciaal onderdeel van deze antecedentenonderzoeken. Dit helpt de strijdkrachten bij het bepalen van eventuele veroordelingen van illegale activiteiten waarbij het individu betrokken kan zijn. Dit onderdeel helpt bij het evalueren van iemands karakter en beschermt de militaire organisatie tegen een inbreuk op de beveiliging. Over het algemeen,een misdrijf blijft twee tot zeven jaar op de plaat staan.

Financiële controleshelpen bij het bepalen van de financiële stabiliteit van een persoon door middel van kredietgeschiedenis. Een aanzienlijke schuld of financiële problemen kunnen een reden tot bezorgdheid zijn. Dit maakt een individu kwetsbaar voor steekpenningen of dwang.

Verificatie voor werk en opleiding is ook essentieel. Deze controles worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de kandidaat beschikt over de vermelde vaardigheden en ervaring die vereist zijn voor de specifieke functie binnen het leger. Wees bereid om [grote hiaten in uw arbeidsverleden uit te leggen.]

Een van de belangrijkste onderdelen van deze militaire achtergrondcontroles isdrugs- en alcoholscreening.De meeste militaire vacatures vereisen dat je alert en betrouwbaar bent en over sterke besluitvormingsvaardigheden beschikt. Mensen met middelenmisbruik hebben deze vaardigheden of eigenschappen niet.

Aanvragers moeten ook toestemming geven voor FBI-screening van hunsociale media-accounts, en activiteiten op sociale media kunnen leiden tot onbedoelde gevolgen.In de loop der jaren is het doorlichten van sociale media een belangrijk onderdeel geworden van een militaire antecedentenonderzoek en het Amerikaanse leger neemt maatregelen om de monitoring- en screeningprocedures te verbeteren.

Screening op sociale media wordt tegenwoordig zelfs als zo belangrijk beschouwd dat het leger real-time monitoring van elke militaire medewerker overweegt. Onvoorbereide meningen en uitwisselingen via sociale media kunnen een grote rol spelen bij het onthullen van iemands karakter en intenties en het identificeren van eventuele bedreigingen.

(Video) Wat ging er fout met de mondmaskerbestelling?

Uw geschiktheid om te hanterengeclassificeerde documentenwordt beoordeeld tijdens een militaire achtergrondcontrole als u solliciteert naar vacatures waar u mogelijk gevoelige informatie ziet. Kandidaten zullen in deze gevallen een strengere militaire achtergrondcontrole en onderzoek moeten ondergaan. Due diligence zorgt ervoor dat de kandidaat loyaal en betrouwbaar is, zonder verdachte buitenlandse contacten of andere potentiële kwetsbaarheden.

Diskwalificatie van een militaire antecedentenonderzoek

Kandidaten kunnen worden gediskwalificeerd als bepaalde dingen worden onthuld in hun militaire achtergrondcontrole. De diskwalificatie kan automatisch en onmiddellijk zijn vanwege de ernst van bepaalde problemen. Enkele factoren die u automatisch kunnen diskwalificeren, zijn onder meer een crimineel verleden, voorwaardelijke vrijlating of proeftijd, middelenmisbruik, frauduleuze documentatie, een verleden van geweld of psychische aandoeningen die uw prestaties kunnen belemmeren.

Het is essentieel op te merken dat elk geval anders is. Diskwalificatie is gebaseerd op de vereisten of normen die zijn vastgesteld door de militaire afdeling die het antecedentenonderzoek uitvoert.

Tegenwoordig oefenen mensen vaak hun recht op vrijheid van meningsuiting uit op sociale media. Militaire officieren moeten trouw blijven aan de Grondwet. Dus als je ooit op sociale media hebt gepost ten gunste van de gewelddadige omverwerping van de regering of sympathie hebt getoond voor mensen die deze mening hebben, kun je worden gediskwalificeerd voor de functie waarnaar je solliciteert.

Militaire achtergrondcontroles en nationale veiligheid

Stel je een persoon voor die het militaire personeelsbestand betreedt zonder achtergrondcontroles. Dit maakt plaats voor een inbreuk op de beveiliging en brengt een hele natie in gevaar. Deze controles en onderzoeken zijn cruciaal om de veiligheid te garanderen en om risico's te helpen evalueren en identificeren voordat ze ernstige bedreigingen worden.

De antecedentenonderzoeken en onderzoeken hebben allemaal één doel: ervoor zorgen dat alleen betrouwbare, loyale en betrouwbare kandidaten het proces doorlopen en toegang krijgen tot gevoelige informatie en respectvolle posities, als vertegenwoordigers van de besten van ons land.

Een belangrijke rol van militaire antecedentenonderzoeken is het voorkomen van bedreigingen van binnenuit. Het grondig screenen en onderzoeken van elke kandidaat die zich aanmeldt voor de strijdkrachten of de defensie-industrie zal ervoor zorgen dat sabotagedaden of dergelijke intenties kunnen worden geïdentificeerd, beperkt en voorkomen.

Grondige militaire antecedentenonderzoeken hebben ook tot doel de integriteit van de militaire instelling te behouden, kritieke activa te beschermen en de nationale defensiebelangen te vrijwaren.

(Video) Crypto Financierde zijn eigen begrafenis of deed het?

Daagt de militaire gezichten uit

Een belangrijk aspect van een militaire achtergrondcontrole is het balanceren van privacybescherming en nationale veiligheid. Aangezien achtergrondcontroles het verzamelen en evalueren van de persoonlijke gegevens van een kandidaat vereisen, geeft dit aanleiding tot bezorgdheid over privacyschendingen of mogelijk misbruik van gegevens.

Aangezien de Verenigde Staten een divers land zijn met mensen van verschillende etniciteiten, rassen en religies, is het essentieel voor het leger om vooringenomenheid en discriminatie te vermijden. Het kan voor hen een uitdaging zijn om deze controles objectief uit te voeren. Daarom zijn er inspanningen geleverd om discriminerende praktijken te voorkomen, zodat gelijke kansen kunnen worden geboden aan alle personen die zich bij een militaire tak willen aansluiten.

Om ervoor te zorgen dat antecedentenonderzoeken nauwkeurig en eerlijk zijn, voert het leger regelmatig geplande software-updates door om de effectiviteit te verbeteren van de verschillende tools die worden gebruikt om deze antecedentenonderzoeken uit te voeren. Dit is essentieel om een ​​evenwicht te vinden tussen veiligheidsoverwegingen en individuele rechten.

Bovendien helpt het verfijnen van de screeningsoftware om onbevooroordeelde evaluaties te bevorderen en de toegankelijkheid van gegevens te verbeteren om het achtergrondcontroleproces te verbeteren.

Door deze uitdagingen efficiënt aan te pakken, kunnen de militairen eerlijke achtergrondcontroles uitvoeren en het publiek behouden. Voortdurende verbetering kan ook helpen bij het verbeteren van antecedentenonderzoeken en onderzoeken.

Tips voor personen die militaire antecedentenonderzoeken ondergaan

Kandidaten die op het punt staan ​​een militaire antecedentenonderzoek te ondergaan, kunnen zich voorbereiden op hun evaluatie om het proces te stroomlijnen en vertragingen te voorkomen.

Verzamel vóór het interview alle benodigde documentatie en informatie, zoals identiteitspapieren, arbeidsgegevens en opleidingsgeschiedenis. Deze stap zal u helpen nauwkeurige informatie te verstrekken die het leger nodig heeft voor uw antecedentenonderzoek.

Daarnaast is het ook een goed idee om je voor te bereiden op een diepte-interview en beknopte antwoorden te vinden op alle vragen die de recruiter je zou kunnen stellen, zoals waarom er een gat in je baan is of wat de meest waardevolle les is die je hebt geleerd door op het hoogste niveau te spelen. school team. Door je antwoorden te oefenen, krijg je de kans om je biografie in je eigen tijd te herzien, wat nuttig zal zijn, zelfs als de recruiter er niet specifiek naar vraagt.

(Video) Forensische Criminologie (Master)

Het is essentieel om duidelijk en direct te zijn bij het overbrengen van informatie. Transparant zijn kan hiaten of discrepanties helpen voorkomen die voor iedereen een bron van zorg kunnen worden.

Ten slotte moet u zich vertrouwd maken met de beroepsprocedure vóór de antecedentenonderzoek en weten welk verhaal voor u beschikbaar is, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken en conflicten kunt vermijden.

Afsluiten

Een militaire achtergrondcontrole is van cruciaal belang om de veiligheid, betrouwbaarheid en integriteit van militaire organisaties te garanderen. De defensie-industrie kan potentiële risico's en kwetsbaarheden identificeren, aanpakken en beperken door de geschiedenis en details van een persoon grondig te onderzoeken.

Deze rigoureuze antecedentenonderzoeken helpen de nationale veiligheid te handhaven, bedreigingen van binnenuit te voorkomen en de effectiviteit van militaire operaties te handhaven.

Dat gezegd hebbende, is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen privacyrechten worden geschaad in naam van de nationale veiligheid. Dit vereist voortdurende inspanningen om vooroordelen en vooroordelen bij de beoordeling van antecedentenonderzoeken te voorkomen.

Als kandidaat is het uw verantwoordelijkheid om nauwkeurige informatie door te geven om verwarring en vertragingen te voorkomen. Deze militaire achtergrondcontroles zijn niet per se eng. Ze proberen alleen uw loyaliteit, betrouwbaarheid en betrouwbaarheid te bevestigen.

Door ervoor te zorgen dat militaire antecedentenonderzoeken nauwkeurig worden uitgevoerd, kan de defensie-industrie het vertrouwen van het publiek behouden en de natie beschermen.

Zoek iedereen gratis

FAQs

Wat onderzoeken ze bij een veiligheidsonderzoek? ›

In een veiligheidsonderzoek onderzoekt de AIVD of de MIVD of u bij aanstelling een risico vormt voor de staatsveiligheid of andere staatsbelangen. Het administratieve onderzoek bestaat uit het controleren van uw gegevens in de systemen van de AIVD en de MIVD.

Kan de politie een militair aanhouden? ›

Nee, men kan ook burgers aanhouden en bekeuren! Dat is correct! Als de politie een militair aanhoudt, wordt de verdachte overgedragen aan de Marechaussee.

Wat wordt er gecheckt bij VGB? ›

Een verklaring van geen bezwaar krijgt u na een veiligheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt onderzocht of u eerlijk, onafhankelijk, loyaal, integer en veiligheidsbewust bent. Voor dit veiligheidsonderzoek moet u een vragenlijst invullen.

Hoe lang duurt een veiligheidsonderzoek? ›

Een veiligheidsonderzoek mag maximaal 8 weken duren. Dat is wettelijk vastgelegd. Als deze termijn niet wordt gehaald, stuurt de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) van de AIVD of MIVD u een brief met meer informatie over de vertraging.

Kan ik een VGB krijgen met strafblad? ›

Ik heb een strafblad. Is dat een probleem? Je krijgt geen Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) als je bent veroordeeld, dan wel een strafbeschikking of transactie hebt geaccepteerd.

Welke soorten screeningen zijn er? ›

 • Screening.
 • Het veiligheids onderzoek is het meest omvangrijk. Het betrouwbaarheids en geschiktheids onderzoek (BGO) zit er tussen in. De minst omvangrijke vorm is de verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • De politie kent. drie vormen. ...
 • Check. Check. ...
 • Betrouwbaarheids en. geschiktheidsonderzoek.
 • Veiligheidsonderzoek.
 • AIVD.

Kun je als militair ontslag nemen? ›

Een militair kan alleen schriftelijk zijn ontslag indienen. Afhankelijk van de rang van de militair beslist of de minister erover, of het gaat bij koninklijk besluit. Een ontslagaanvraag van een militair ambtenaar kan worden afgewezen.

Hoeveel word je betaald als militair? ›

Vanaf 1 januari 2023 krijgen beginnende militairen van alle krijgsmachtdelen 2.310 euro bruto, op basis van 38 uur (met uitzondering van militairen in opleiding die onder een aparte salaristabel vallen). Een generaal verdient volgens de salaristabel tussen de 10.958 en 11.742 euro bruto per maand.

Heb je als militair recht op zorgtoeslag? ›

Nee, als militair in actieve dienst worden uw ziektekosten gedekt door de ziektekostenregeling van het ministerie van Defensie. Omdat u geen zorgverzekering hebt, krijgt u geen zorgtoeslag.

Waar bestaat een screening uit? ›

Screening houdt in dat een werkgever informatie opvraagt over een sollicitant of werknemer om zo een inschatting te maken van zijn integriteit. Bijvoorbeeld door de referenties van een sollicitant te bellen of op te zoeken of diegene op een zwarte lijst voorkomt.

Wie vraagt een VGB aan? ›

De Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) van de AIVD en MIVD kan alleen een vgb afgeven aan personen die een vertrouwensfunctie (gaan) vervullen. Er zijn wel andere organisaties die ook een verklaring van geen bezwaar (vgb) kunnen afgeven, zoals de gemeente en de Raad voor de Kinderbescherming.

Wat is het verschil tussen de MIVD en AIVD? ›

De AIVD maakt onderdeel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar de MIVD valt onder het ministerie van Defensie. De MIVD werkt op vergelijkbare wijze als de AIVD, maar richt zich op onderwerpen die Defensie raken.

Waar kijkt de AIVD naar? ›

Als de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst houden wij uiteraard (potentiële) terroristen in de gaten, maar de AIVD heeft ook andere aandachtsgebieden. Zo doen wij ook onderzoek naar radicalisering, cyberdreiging, proliferatie, extremisme en spionage door andere landen.

Wat kost een veiligheidsonderzoek? ›

Tarieven MIVD-onderzoek voor Defensie-orderbedrijven
VeiligheidsonderzoekTarief 2023
A-niveau€ 3.408
B-niveau€ 910
C-niveau€ 720
Burgerluchtvaart€ 180

Kan je ooit van een strafblad afkomen? ›

30 jaar na de einduitspraak of 30 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking tenzij de duur van de gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel (bijvoorbeeld TBS) langer is dan 20 jaar. Dan wordt de termijn van 30 jaar verlengd met 20 jaar (dus verwijdering na 50 jaar);

Hoe erg is het hebben van een strafblad? ›

U bent verplicht de waarheid te vertellen en dus aan te geven als u een strafblad heeft. Ook kan een strafblad problemen opleveren met het aanvragen van een visum of verblijfsvergunning. Of uw verblijfsvergunning kan worden ingetrokken. Verder wordt het onmogelijk om bepaalde beroepen uit te oefenen.

Welke 3 bevolkingsonderzoeken zijn er? ›

In Nederland kennen we drie bevolkingsonderzoeken naar kanker: de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker.

Wat wordt bedoeld met screening? ›

Een bevolkingsonderzoek of screening is een medisch onderzoek bij mensen die geen klachten over hun gezondheid hebben. Het onderzoek heeft als doel om ziekte te vinden. Of een erfelijke aanleg voor ziekte, of factoren die de kans op ziekte groter maken.

Hoe streng is politie screening? ›

Je moet tijdens de screening een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek afleggen. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken of je betrouwbaar genoeg bent voor een functie bij de politie. Het belangrijkste tijdens de screening is dat je eerlijk bent.

Wat is de pensioenleeftijd bij Defensie? ›

Voor militairen is het vervroegd laten ingaan van het pensioen niet aan de orde, omdat voor hen de pensioenleeftijd geldt van 65 jaar en het pensioen dus op die leeftijd tot uitkering komt.

Wat is het militair recht? ›

Het militair recht is het vakgebied dat ziet op alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op militairen. Zo valt daaronder het militair tuchtrecht, het militair strafrecht en het militair ambtenarenrecht. De tuchtrechtelijke gedragsregels voor militairen worden geregeld in de Wet militair tuchtrecht, afgekort: WMT.

Hoe lang moet je bij Defensie blijven na opleiding? ›

Na het afronden van je opleiding heb je als officier een contractueel vastgelegde dienverplichting van zeven jaar. Dat betekent dat je zeven jaar in dienst blijft, mocht je eerder de dienst willen verlaten dan brengt Defensie jouw studiekosten in rekening. Voor vliegers is deze periode 10 jaar.

Wat verdient een militair in Amerika? ›

Loon en voordelen
Bruto maandloon
1ste soldaat na 2 jaar dienst (beperkte duur)1.969,87 euro
Onderofficier
Kandidaat Onderofficier (normale werving/beperkte duur)1.902,75 euro
Onderofficier, 2 jaar in dienst (normale werving/beperkte duur)2.251,76 euro
9 more rows

Wat doet een militair dagelijks? ›

vrede behouden of afdwingen; bieden van humanitaire hulp; beschermen burgers en ondersteunen civiele organisaties. Bijvoorbeeld helpen bij het opbouwen van een veiligheidsapparaat.

Wat verdien je als sniper? ›

Salarissen voor een Sniper
FunctieSalaris
Salarissen voor een Sniper - 1 salarissen gemeldUS$ 1.025/mnd
Salarissen voor een Sniper - 1 salarissen gemeldUS$ 12.134/jr
Salarissen voor een Scout Sniper - 9 salarissen gemeldUS$ 35.605/jr
Salarissen voor een Sniper Section Leader - 8 salarissen gemeldUS$ 58.264/jr
16 more rows

Hoeveel geld mag je hebben voor zorgtoeslag? ›

U mag aardig wat spaargeld hebben zonder dat uw zorgtoeslag in gevaar komt. U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2023 niet hoger is dan € 127.582. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het vermogen op 1 januari 2023 van u samen maximaal € 161.329 zijn.

Hoeveel geld moet je verdienen om geen zorgtoeslag te krijgen? ›

U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw jaarinkomen niet boven de grens van € 38.520 uitkomt. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het inkomen van u allebei samen niet meer dan € 48.224 zijn. Verdient u meer, dan krijgt u geen zorgtoeslag.

Hoe is een militair verzekerd? ›

Ben je als militair in dienst bij Defensie? Dan hoef je zelf geen zorgverzekering af te sluiten. Je bent als militair verplicht verzekerd via de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK). De premie wordt maandelijks ingehouden op je salaris.

Hoe screen je iemand? ›

Hieronder vindt u vijf eenvoudige stappen die u gemakkelijk kunt zetten.
 1. Check 1: Controleer paspoort of identiteitskaart. ...
 2. Check 2: Vraag originele diploma's en cijferlijsten op. ...
 3. Check 3: Bestudeer cv, vraag naar referenties. ...
 4. Check 4: Zoek op internet. ...
 5. Check 5: Kondig screening aan in vacaturetekst.

Wat is gescreend worden? ›

Betekenis screenen

Screenen heeft de betekenissen 'iemands geschiktheid voor een bepaalde functie onderzoeken', 'iemands betrouwbaarheid onderzoeken', bijvoorbeeld 'De politie heeft toegegeven dat de bezoekers vooraf zijn gescreend' en 'Alle passagiers en hun handbagage werden gescreend.

Wat is het verschil tussen screening en diagnostiek? ›

Prenatale screeningstesten berekenen de kans dat de foetus een aangeboren afwijking heeft. Diagnostische testen geven zekerheid over de aan - of afwezigheid van een bepaalde afwijking.

Kan de AIVD mijn WhatsApp lezen? ›

Houden de AIVD en MIVD precies bij wat ik zeg op WhatsApp, Facebook of Twitter? Nee, de AIVD en MIVD houden niet precies bij wat u zegt op social media. Ook houden de AIVD en MIVD niet voortdurend alle telefoons in Nederland in de gaten om te kijken wat voor berichten mensen naar elkaar sturen.

Wie is de baas van de AIVD? ›

Erik Akerboom, sinds 1 mei 2020 directeur-generaal van de AIVD.

Heeft Nederland ook een geheime dienst? ›

Dit is de Nederlandse 'geheime dienst'. De organisatie doet in binnen- en buitenland onderzoek naar dreigingen en risico's voor de nationale veiligheid. De AIVD is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en valt zodoende onder de verantwoordelijkheid van de minister van BZK.

Heeft de AIVD agenten? ›

De baan van geheim agent of 'spion' , zoals je die kent uit spannende series of films, bestaat namelijk niet bij de AIVD.

Welke rol speelt de AIVD hierin? ›

De AIVD heeft een rol bij de screening van kandidaat-ministers en staatssecretarissen. De AIVD doet daarvoor naslag in zijn eigen systemen. Bij de screening van kandidaat-bewindspersonen vindt naast de naslag door de AIVD ook een onderzoek door de Belastingdienst en Justitie plaats.

Kan je stage lopen bij de AIVD? ›

Traineeship en stages

In een aantal gevallen kun je bij ons ook stage lopen. Bijvoorbeeld omdat je over specifieke vaardigheden en kennis beschikt waardoor we over en weer van elkaar kunnen leren.

Hoe lang duurt de screening politie? ›

Het onderzoek duurt zes weken vanaf het moment dat de onderzoeker je dossier in behandeling heeft genomen. We vragen dus wel wat van je geduld. Maar weet dat je je geen zorgen hoeft te maken als je even niets hoort.

Kan ik zelf een VGB aanvragen? ›

Voor het aanvragen van een veiligheidsonderzoek A, B of C of een clearance moet u een formulier invullen. Er zijn aparte formulieren voor werkgevers en werknemers.

Hoe werkt de politie screening? ›

We voeren de screening uit door het: natrekken van informatiebronnen (systemen politie en justitie, gegevens Bureau Krediet Registratie); bekijken van gedrag op sociale media; voeren van een persoonlijk gesprek/interview op een politielocatie.

Wat is een BGO onderzoek? ›

U gaat werkzaamheden voor de politie verrichten. Voordat u kunt beginnen, is een onderzoek naar uw betrouwbaarheid en geschiktheid vereist. Dit betreft een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek (bgo).

Wat gebeurt er bij een screening? ›

Screening houdt in dat een werkgever informatie opvraagt over een sollicitant of werknemer om zo een inschatting te maken van zijn integriteit. Bijvoorbeeld door de referenties van een sollicitant te bellen of op te zoeken of diegene op een zwarte lijst voorkomt.

Wat kan de politie van je zien? ›

De politie registreert allerlei gegevens om haar taken goed uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld telefoonnummers en meldingen. U kunt de politie vragen welke gegevens over u zijn vastgelegd. En aan wie de politie de gegevens verstrekt.

Wat kan politie inzien? ›

De politie gebruikt allerlei gegevens om politietaken goed te kunnen uitvoeren. Is er bijvoorbeeld een misdrijf gepleegd? Dan legt de politie gegevens vast van het slachtoffer en eventuele getuigen. Deze gegevens heeft de politie nodig om onderzoek te doen.

Kan ik een VGB krijgen? ›

De Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) van de AIVD en MIVD kan alleen een vgb afgeven aan personen die een vertrouwensfunctie (gaan) vervullen. Er zijn wel andere organisaties die ook een verklaring van geen bezwaar (vgb) kunnen afgeven, zoals de gemeente en de Raad voor de Kinderbescherming.

Wat voor opleiding heb je nodig voor de AIVD? ›

Een goed voorbeeld is de functie van inlichtingenofficier. Daarvoor moet je minimaal een HBO-opleiding hebben afgerond, maar verder kijken we vooral naar iemands persoonlijke eigenschappen. De rest leren ze in de praktijk, daarvoor hebben we een eigen opleidingscentrum.

Hoelang duurt een onderzoek politie? ›

De politie mag u maximaal negen uur vasthouden voor bij voorlopige hechtenisfeiten en maximaal zes uur bij niet voorlopige hechtenisfeiten. Dit onderzoek kan bestaan uit verhoren, het afnemen van vingerafdrukken of het achterhalen van uw identiteit.

Wat mag de politie vragen? ›

Bevoegdheden van de politie
 • identiteitscontrole;
 • tassencontrole;
 • aanhouden en staandehouden;
 • harder rijden in het verkeer;
 • met signaallicht en sirene rijden;
 • geweld gebruiken;
 • onderzoek verrichten in een woning met een huiszoekingsbevel;
 • telefoon tappen;

Wat zijn justitiële antecedenten? ›

Wat zijn justitiële antecedenten? De justitiële antecedenten van een persoon omvatten alle aanrakingen of incidenten met justitie. Dit houdt rechtstreeks verband met de vraag of iemand een strafblad heeft.

Hoe lang duurt screening Schiphol? ›

Hoelang duurt de screening? De screening beveiligers op Schiphol neemt gemiddeld vier tot acht weken in beslag. In de tussentijd kun je je reguliere schoollessen volgen en je uniform passen. Zodra de screening afgerond is, ontvangen jij en wij de uitslag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wat is het Vik van de politie? ›

Interne onderzoekers van de teams Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) voeren oriënterende en disciplinaire onderzoeken uit. Agenten of rechercheurs voeren de strafrechtelijke onderzoeken uit.

Videos

1. 91: Behind the Scenes Q&A
(Still TBD Podcast)
2. Don't Call Me Bigfoot | Sasquatch Documentary | Free Movies on Youtube
(J. Horton)
3. Missy Bevers Mystery-de kerkmoord
(Seekers Crime )
4. 380 MILE CATAMARAN ZEIL PASSAGE VOORBEREIDEN | Zeilboot Wonen
(Living Hakuna)
5. Elegant, Meca-Quartz en met een BUDGET ?! $ 35 Pagani Design PD 1654 Cocktail Time eerbetoon
(Shiny Things)
6. Spiderman Remastered PS5 (deel 14)
(Kenpomom Gaming)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 04/13/2023

Views: 5247

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.