Waarom absenteïsme en presenteïsme nu belangrijker zijn dan ooit (2023)

Het welzijn van werknemers heeft altijd een rol gespeeld in de betrokkenheid, productiviteit en het algehele succes van werknemers. Maar gezien de huidige omstandigheden – namelijk Covid-19, de wereldwijde pandemie die elke persoon en elk bedrijf voor de gek houdt – is het belangrijker dan ooit. Metangst- en depressieniveaus stijgen sinds de uitbraak, dit is een moment voor managers en leiders om een ​​stapje verder te gaan, veerkracht te bevorderen en om te kijken naar hun werknemers.

Er zijn veel manieren om het welzijn van een werknemer te ondersteunen en hun algehele betrokkenheid en geluk te meten. Hier kijken we naar absenteïsme en presenteïsme om te begrijpen waarom deze twee problemen op de werkplek belangrijke indicatoren zijn bij het meten van het welzijn van werknemers, bruikbare stappen die managers kunnen nemen, evenals enkele opvallende voorbeelden van bedrijven die de uitdaging aangaan.

(Video) What is Presenteeism | Explained in 2 min

Wat is Verzuim & Presenteïsme?

Absenteïsme en presenteïsmeHoewel ze vaak bij elkaar worden opgeteld, zijn het twee heel verschillende kwesties waar de meeste managers op een bepaald moment in hun carrière mee te maken zullen krijgen.

Waarom absenteïsme en presenteïsme nu belangrijker zijn dan ooit (1)

Absenteïsme wordt gedefinieerd als ongeplande afwezigheid van werknemers; met andere woorden, wanneer werknemers zich ziek melden, te maken hebben met noodsituaties in het gezin, geen oppas kunnen vinden of andere soortgelijke situaties. Natuurlijk zijn we allemaal mensen, met levens buiten het werk; managers moeten dit beseffen en op zijn minst een zekere mate van absenteïsme in hun team verwachten (en er rekening mee houden).

Aan de andere kant is presenteïsme wanneer werknemers aanwezig zijn op het werk, maar ze doen hun werk niet of zijn niet productief. Dit gebeurt wanneer werknemers besluiten om te werken, zelfs als ze ziek zijn of zich niet 100% voelen. Presenteïsme is moeilijk te kwantificeren, want hoewel werknemers op het werk verschijnen en er uiterlijk misschien zelfs goed uitzien, kunnen onderliggende gezondheidsproblemen hun motivatie en productiviteit verminderen.

(Video) PhD defense Kaat Goorts

Hoewel sommige managers geobsedeerd zijn door het berekenen en beheren van de verzuimpercentages van werknemers, met een jaarlijkse kost van 150 miljard dollar in de VS, is presenteïsme de echte slapende draak tussen de twee.

Wat zijn de oorzaken?

Vergeet niet dat absenteïsme tot op zekere hoogte op kantoor kan worden verwacht. Als u echter abnormaal hoge percentages of trends bij uw werknemers opmerkt, kunnen onder andere deze factoren het probleem verergeren:

 • burn-out op de werkplek
 • onthechting
 • hoge niveaus van stress
 • depressie
 • gebrek aan kinderopvang of zorg voor andere gezinsleden
 • verwondingen of ziekte
 • baan zoeken

Aan de andere kant kan presenteïsme worden aangewakkerd door zeer weinig of geen betaalde ziektedagen, hoge werkdruk, hoge verwachtingen van de werkgever of een veeleisende werkcultuur. Werknemers hebben het gevoel dat vrij nemen geen optie is en normaliseren dat ze op 75% capaciteit (of minder) naar het werk komen.

Hoewel de definities van en oorzaken achter absenteïsme en presenteïsme behoorlijk verschillen, hebben deze twee zaken een rode draad gemeen: het eindresultaat is productiviteitsverlies.

Wat kunnen managers vandaag doen?

Zoals je misschien al hebt opgemerkt, is de kans groter dat de hierboven genoemde factoren naar voren zijn gekomen tijdens het werken tijdens een pandemie, wat betekent dat werknemers waarschijnlijk meer absenteïsme en presenteïsme hebben.

"Tegenwoordig melden Amerikanen meer symptomen en tekenen van depressie, angst en angst dan historische normen", aldus eenHealthline-artikel gebaseerd op onderzoek van de COVID-19-tracker van YouGov.

Waar laat dat managers en leiders? Welke stappen kunnen ze nemen om ziekteverzuim en presenteïsme en het daaruit voortvloeiende verlies aan productiviteit van werknemers te beteugelen?

 • Meet verzuim- en presenteïsmepercentages.Het is belangrijk om uw ziekteverzuim en presenteïsmecijfers te kennen; het kan u helpen onderliggende problemen aan te boren waarvan u misschien niet eens wist dat ze bestonden. Zoals hierboven vermeld,verzuimpercentages metenis eenvoudiger dan metenpresenteïsme. Context is hier de sleutel; Als u begrijpt wat deze percentages vóór Covid-19 waren, kunt u beter begrijpen wat u ziet. En als u wilt proberen het hoge ziekteverzuim en presenteïsme aan te pakken, zijn de onderstaande stappen een goed begin.
 • Opfrissen van de wettelijke vereisten.Als gevolg van de pandemie zijn er nieuwe staats- en federale wetten aangenomen die vereisen dat werkgevers maatregelen nemen. DitOverzichtgaat in op deze nieuwe wetten, waaronder het implementeren van een grondig thuiswerk- en technologiebeleid en het onderzoeken van veiligheid, hygiëne, kledingvoorschriften en verlof.
 • Zorg voor de structuur die uw medewerkers nodig hebben.Dit is niet het moment om radiostil te worden. Als u dat nog niet heeft gedaan, is het tijd om uw personeelshandboek te herzien en te herzien om rekening te houden met Covid-19. Ditcontrolelijst van SHRMis een geweldige plek om te beginnen bij het herzien van uw beleid. Wanneer u het bijgewerkte handboek aan uw werknemers presenteert, neem dan de tijd om ze door uw besluitvormingsproces te leiden en geef ze de kans om vragen te stellen en hun zorgen te uiten. Dit is het moment om ervoor te zorgen dat het duidelijk is dat hun veiligheid en welzijn prioriteit nummer 1 is.
 • Zorg ervoor dat uw medewerkers zich veilig voelen.Er is tegenwoordig geen excuus meer om niet op de hoogte te zijn en als werkgever is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat niet alleen uw werknemers weten dat u op de hoogte bent van denieuwste CDC-aanbevelingenmaar dat je ze in de praktijk brengt. Houd uw team op de hoogte met wekelijkse e-mails of maak een digitaal prikbord met best practices en wat er op kantoor is geïmplementeerd.
 • Meeleven met medewerkers. Deze nieuwe realiteit is voor niemand gemakkelijk, inclusief werkgevers, en het is misschien goed voor uw werknemers om dat te horen. Afhankelijk van uw omstandigheden, kunt u uw werknemers zelfs vertellen over uw huidige problemen, waarbij u de middelen aanbiedt die u momenteel helpen.Professionals over de hele wereld vinden hun eigen manieren om met empathie te leiden. Brian Sommer, een 2020HR Executive tech-beïnvloederzei onlangs in een live Twitter-chat: "Neem contact op met werknemers - besteed elke dag 2 uur aan de telefoon of Zoom om met verschillende werknemers te praten, ongeacht hun niveau - sommigen zullen gewoon de interesse waarderen en anderen hebben misschien uw hulp nodig."
 • Vind nieuwe manieren om samen te komen.Als uw team is overgegaan van kantoormedewerkers naar fulltime of parttime remote werken, merkt u misschien dat de teamkameraadschap wat minder is dan normaal. Dit is een kans om nieuwe manieren te vinden om samen te komen. Misschien is het een vroege afsluiting op vrijdag om samen een drankje te drinken via Zoom, of een online teambuildingactiviteit voorafgaand aan een reguliere vergadering.

Bedrijven maken veranderingen in de wereld van vandaag

Naarmate managers en leiders zich meer bewust worden van presenteïsme en absenteïsme op de werkplek - en van het ondermijnende effect dat dit kan hebben op het welzijn van werknemers en de algehele productiviteit - ondernemen veel bedrijven stappen om hun werknemerservaring te verbeteren en de factoren die absenteïsme en presenteïsme verhogen te bestrijden. Hier zijn een paar praktijkvoorbeelden van bedrijven die het vandaag mogelijk maken.

Wat voor het ene bedrijf werkt, werkt mogelijk niet voor het andere. Hoewel het geweldig is om inspiratie op te doen bij echte bedrijven die veranderingen doorvoeren in het huidige werklandschap, is het belangrijk om naar binnen te kijken naar je eigen team om hun pijnpunten te identificeren en vervolgens de beste oplossing voor hen te vinden.

Absenteïsme en presenteïsme zijn altijd zaken geweest waar managers en leiders zich bewust van hadden moeten zijn, maar met het verhoogde gevoel van werkonzekerheid, algemene stress en onzekerheid waarmee een groot deel van het huidige personeelsbestand te maken heeft, is het belangrijker dan ooit om af te stemmen.

Deze problemen dragen rechtstreeks bij aan het algehele geluk en welzijn van werknemers, wat op zijn beurt weer bijdraagt ​​aan de capaciteit en productiviteit van uw team. Hoewel ziekteverzuim en presenteïsme in het verleden misschien geen grote zorgen leken, rechtvaardigen de moeilijke tijden waarin we leven een diepere blik op beide.

In moeilijke tijden kunnen bedrijven zinken of zwemmen; en hoewel er geen garanties zijn, is veerkracht zeker een stap in de goede richting. Als je nog niet bent begonnen, is het tijd om presenteïsme en absenteïsme binnen je eigen kantoor en teams onder de loep te nemen, te begrijpen wat dat voor jou betekent en nu de nodige veranderingen door te voeren.

FAQs

Waarom is er zoveel ziekteverzuim? ›

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO noemen werknemers griep of verkoudheid nog steeds als voornaamste reden voor hun verzuim, gevolgd door psychische klachten, overspannenheid en burn-out. Er is ook onderzocht of het laatste gemelde verzuim in 2021 werd veroorzaakt door coronaklachten.

Wat betekent presenteïsme? ›

1) Definitie presenteïsme: Algemeen verwijst de term presenteïsme zowel naar “ de aanwezigheid op het werk tijdens ziekte” als naar “ het productiviteitsverlies dat hiermee gepaard kan gaan” (1).

Wat betekent het begrip absenteïsme? ›

Wat is absenteïsme? Je spreekt van absenteïsme wanneer één of meerdere medewerkers op regelmatige basis, opzettelijk en zonder gegronde reden afwezig zijn op het werk.

Wat zijn de gevolgen van ziekteverzuim? ›

Ziekteverzuim is om verschillende redenen een probleem voor uw organisatie. U moet loon voor uw werknemer doorbetalen, een vervanger zoeken en u lijdt productieverlies. Gemiddeld lopen de kosten voor een fulltime medewerker die een week ziek is al op tot €1250 en bij 6 weken zelfs €7500!

Welke factoren beinvloeden verzuim? ›

Welke verzuimfactoren kunt u beïnvloeden voor verzuimreductie?
 • Groepen werknemers. Er zijn groepen werknemers die relatief vaker verzuimen. ...
 • Dubbele belasting vrouwen. Vrouwen verzuimen relatief meer dan mannen. ...
 • Bedrijfskenmerken. ...
 • Ziekere grote bedrijven. ...
 • Rol van de leidinggevende. ...
 • Bedrijfscultuur. ...
 • Maatschappij. ...
 • Verzuimmodellen.
May 17, 2010

Hoe krijg je ziekteverzuim omlaag? ›

Verlagen en voorkomen van ziekteverzuim
 1. Zorg voor een goed verzuimbeleid. ...
 2. Herken signalen van verzuim en handel ernaar. ...
 3. Een veilige en gezonde werkomgeving. ...
 4. Zorg voor een open bedrijfscultuur. ...
 5. Stimuleer een gezonde leefstijl. ...
 6. Een compliment geven. ...
 7. Wees betrokken bij uw medewerkers. ...
 8. Zorg voor ontspanning en de nodige pauzes.

Kan je ontslagen worden als je ziek bent? ›

Tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid mag u niet worden ontslagen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Bent u langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt? Dan kan uw werkgever ontslag voor u aanvragen bij UWV.

Waarom een verzuimbeleid? ›

Voordelen van een verzuimbeleid

Een ziekteverzuimbeleid heeft verschillende voordelen: Het geeft weer hoe de werkgever omgaat met ziekte en ziekteverzuim. Het geeft procedures aan die zieken en functionarissen moeten volgen. Het geeft middelen weer die functionarissen kunnen benutten bij het omgaan met ziekteverzuim.

Hoe bereken je een absenteïsme? ›

Aantal werknemers afwezig door ziekte gedeeld door totaal aantal werknemers. Het verzuimpercentage is vrij eenvoudig te berekenen. Je bekijkt per werkdag hoeveel procent van je werknemers afwezig is door ziekte. Het spreekt voor zich dat dit percentage op bepaalde dagen vrij hoog zal zijn en op andere dagen erg laag.

Hoe vaak ziek zijn is normaal? ›

Een Nederlandse werknemer is gemiddeld 1x per jaar ziek. Met een beetje pech kan dit 2x keer per jaar zijn, maar als een medewerker zich 3x per jaar ziek meldt, dan is er vaak meer aan de hand. Het is dus zaak dit signaal serieus te nemen.

Kan je baas je verplichten om te werken als je ziek bent? ›

Ja. Je werkgever mag van je verwachten dat je het werk doet dat je nog wel kan doen met je ziekte of problemen. Dat mag hij, omdat hij ook verplicht is je loon door te betalen.

Hoe vaak mag je ziek zijn werk? ›

"De meeste organisaties vinden drie keer verzuim per jaar geoorloofd." Als dat hoger is, volgt vaak een gesprek. "Rode draad van het gesprek is niet of het verzuim terecht was of niet, maar of er een reden is voor het verzuim.

Wat is het verschil tussen ziekte en verzuim? ›

Van Dale biedt uitkomst: ziek refereert aan gezondheid of aan de afwezigheid daarvan, terwijl verzuim 'nalatigheid' betekent. In deze context: na laten te werken. Een gangbare term als 'ziekteverzuim' betekent dus: niet komen werken vanwege ziekte.

Wat is problematisch verzuim? ›

Volgens de STECR Werkwijzer is sprake van problematisch ziekteverzuim wanneer de re-integratie achterblijft op de verwachtingen gezien de klachten, aandoeningen, behandelingen of richtlijnen. Over het algemeen neemt de complexiteit van dit soort dossiers toe naarmate het verzuim langer duurt.

Waarom aandacht voor verzuim? ›

Het ziekteverzuim daalt. Maar wie zich ziek meldt heeft langer nodig om te herstellen en weer terug aan het werk te gaan. Juist daarom is het belangrijk aandacht te blijven besteden aan het voorkomen van verzuim.

Welke sector meeste ziekteverzuim? ›

In de meeste bedrijfstakken lag het verzuim in het vierde kwartaal van 2022 hoger dan een jaar eerder. Net als in voorgaande kwartalen was het verzuim het hoogst in de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg (8,0 procent).

Hoeveel verzuim mag je hebben werk? ›

Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht en leeftijd
GeslachtLeeftijdWerknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, voor een deel gevolg van mijn werk (%)
Mannen15 tot 25 jaar8,1
Mannen25 tot 35 jaar11,9
Mannen35 tot 45 jaar9,7
Mannen45 tot 55 jaar10,8
18 more rows
Apr 18, 2023

Wat is een hoog verzuim? ›

gemiddeld 15% van de werknemers heeft een opvallend frequent of langdurig verzuim. De criteria daarvoor zijn: per jaar vier of meer keer ziek, langer dan één maand in één ziekteperiode of in totaal meer dan 42 dagen (zes weken) ziek.

Hoe lang mag je ziek zijn van werk? ›

Hoe lang wordt mijn salaris doorbetaald? Ben je vast in dienst dan krijg je de vanaf de eerste dag dat je ziek bent doorbetaald. Wel kun je te maken krijgen met zogenaamde wachtdagen. Dat zijn maximaal 2 dagen van je ziekte waarover je werkgever geen loon hoeft te betalen.

Kun je met een burnout ontslagen worden? ›

Zelf ontslag nemen tijdens een burn-out is juridisch zeer risicovol. Dat geldt ook voor meewerken aan een ontslagvoorstel van je werkgever. Je loopt dan namelijk je recht op een uitkering mis. Voor een werkgever is het vrijwel onmogelijk om een zieke werknemer met burn-outklachten te ontslaan.

Wat is een goede reden voor ontslag? ›

U gedraagt zich onbehoorlijk. U vertoont verwijtbaar gedrag of u bent verwijtbaar nalatig. Dit is bijvoorbeeld het geval als u diploma's vervalst, collega's bedreigt of uzelf of anderen in gevaar brengt. Of als u steelt, werk weigert zonder goede reden of dronken op het werk verschijnt.

Waarom verzuim voorkomen? ›

Ongeveer een vijfde van de totale verzuimkosten wordt veroorzaakt door kort verzuim. Het kan nu eenmaal voorkomen dat iemand griep krijgt, of bijvoorbeeld een migraineaanval. Meldt een werknemer zich regelmatig voor een korte periode ziek, dan is het verstandig hier met hem over in gesprek te gaan.

Hoe om te gaan met verzuim? ›

Ziekteverzuim? Zo kun je er het beste mee omgaan
 1. Vraag hoe je kunt helpen. ...
 2. Geef je werknemer een nuttig gevoel. ...
 3. Toon betrokkenheid. ...
 4. Werk niet te snel naar ontslag. ...
 5. Maak zaken bespreekbaar. ...
 6. Wees transparant. ...
 7. Voer zelf de regie over verzuim. ...
 8. Wees creatief.
Nov 8, 2018

Welke vormen van verzuim zijn er? ›

Wit verzuim: Je medewerker is echt ziek en kan daardoor niet werken. Zwart verzuim: Je medewerker meldt zich ziek maar is niet ziek (zie verderop). Grijs verzuim: Je medewerker is een beetje ziek en meldt zich ziek, maar had prima kunnen werken.

Wat is een goed verzuimpercentage? ›

Voorbeeld verzuimpercentage berekenen

Het verzuimpercentage is 8 procent op dat moment. En dat is best hoog. Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland ligt meestal tussen de 3 en 6 procent. Mede door corona, griep en werkstress stijgen de cijfers.

Hoeveel procent is iemand ziek? ›

Om het verzuimpercentage te kunnen bepalen moet je weten hoeveel mensen er ziek zijn binnen het bedrijf en hoeveel mensen er in totaal werkzaam zijn. Je deelt het aantal zieke werknemers door het totaal aantal werknemers en vermenigvuldigt dit getal met 100.

Wat is Nulverzuim? ›

Nulverzuim is het percentage medewerkers dat niet heeft verzuimd. Verder wordt er gekeken naar het verzuimpercentage en de verzuimduur, waarbij in de berekening alle verzuim na één jaar als beëindigd wordt beschouwd (VP 2 en VD 2).

Welk geslacht is vaker ziek? ›

Vrouwen verzuimen iets vaker dan mannen

De gemiddelde verzuimfrequentie in 2019 was 1,2 keer. In alle leeftijdscategorieën verzuimen vrouwen (1,4 keer) in 2019 gemiddeld iets vaker dan mannen (1,1 keer). Naast dat vrouwen zich vaker ziek melden dan mannen, blijven zij ook langer thuis wanneer zij ziek zijn.

Kan je 2 keer achter elkaar de griep krijgen? ›

Omdat er verschillende soorten griepvirussen zijn die steeds veranderen, kan iemand opnieuw griep krijgen.

Wat is een goede reden om ziek te melden? ›

De belangrijkste reden voor ziekmelding is griep of verkoudheid. Die klacht staat met stip bovenaan, want maar liefst 34,7% van de respondenten in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019 geeft aan dat dit de reden was voor het laatste ziekteverzuim op werk.

Wat kun je wel en niet tegen een bedrijfsarts zeggen? ›

Het is absoluut onverstandig om aan te geven dat je écht niet meer wilt werken en/of terugkeren of dat je weigert om mee te werken aan het re-integratieplan dat de bedrijfsarts voor je heeft opgesteld. Als je je niet kunt vinden in dat plan, kun je aangeven wat je er niet prettig aan vindt.

Wat mag een werkgever niet doen bij ziekte? ›

U mag als werkgever niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. Een werknemer die zich ziekmeldt, heeft het recht om zijn ziektebeeld niet te melden. Vaak wil een zieke werknemer best vertellen wat er aan de hand is, maar dan nog mag u deze (medische) informatie niet vastleggen.

Wat mag een werkgever niet vragen als je ziek bent? ›

Je werkgever mag jou geen vragen stellen over je medische situatie. Zoals bijvoorbeeld waar je last van hebt, of naar de behandeling van je ziekte. Wel mag de werkgever vragen stellen die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met de werkzaamheden.

Hoe lang kan je thuis blijven met burn-out? ›

Gemiddeld duurt een burn-out negen maanden, dit wil zeggen, je bent negen maanden op ziekenkas. Van je burn-out af raken kan echter jaren duren. Het gaat hier om gemiddelden. Dit betekent dat er werknemers zijn die na een maand gaan werken en dat er mensen zijn die drie jaar van hun job weg blijven.

Kan een bedrijfsarts zomaar langskomen? ›

Regels bij ziekmelding

Bijvoorbeeld dat hij op bepaalde tijdstippen thuis is, zodat de arbodienst of bedrijfsarts kan bellen of langsgaan. Maar je mag van de werknemer niet verwachten dat hij constant thuis is. Of de arbodienst/bedrijfsarts dagelijks bij de werknemer laten langskomen als dat niet nodig is.

Wat gebeurt er als je langer dan 2 jaar ziek bent? ›

Als u langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent, mag uw werkgever u ontslaan. Hij kan daarvoor een ontslagvergunning bij ons aanvragen. Hij moet dan wel kunnen aantonen dat het ontslag redelijk is. U kunt ook in goed overleg uit elkaar gaan.

Hoeveel procent ziekteverzuim is normaal? ›

Ziekteverzuim
Ziekteverzuim
3e kwartaal 20183,9
4e kwartaal 20184,3
1e kwartaal 20194,7
2e kwartaal 20194,3
37 more rows

Wat is normaal ziekteverzuim? ›

Een paar normale cijfers

Cijfers van TNO geven aan dat de gemiddelde Nederlandse werknemer zich 1,2 keer per jaar ziek meldt. Gemiddeld duurt zo'n ziekte periode 6,8 dagen. Die gemiddelde duur van bijna 7 dagen kent echter een forse spreiding. Het overgrote deel, zo'n 80%, van de verzuimgevallen, is kort verzuim.

Wat is regelmatig ziekteverzuim? ›

Wat is frequent verzuim? Meldt een medewerker zich drie keer per jaar of vaker ziek, dan spreken we over frequent verzuim. Dit klinkt misschien als weinig, maar het is ruim boven het gemiddelde van twee dagen per jaar in Nederland. In sommige gevallen kan frequent verzuim zelfs reden zijn voor ontslag.

Hoe hoog is het ziekteverzuim in Nederland? ›

Een verzuimpercentage van 5,6 betekent dat 56 van elke duizend te werken dagen zijn verzuimd wegens ziekte.

Hoe vaak mag je per jaar ziek zijn? ›

Een Nederlandse werknemer is gemiddeld 1x per jaar ziek. Met een beetje pech kan dit 2x keer per jaar zijn, maar als een medewerker zich 3x per jaar ziek meldt, dan is er vaak meer aan de hand. Het is dus zaak dit signaal serieus te nemen.

Hoeveel dagen per jaar mag je ziek zijn? ›

Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat werknemers zich vorig jaar gemiddeld 6,4 werkdagen ziek hebben gemeld. Dat is 3,7 procent van het aantal werkdagen in een jaar. Een werknemer meldt zich gemiddeld een keer per jaar ziek.

Hoeveel dagen is middellang verzuim? ›

Middellang verzuim duurt langer dan een week, maar korter dan zes weken. Voorbeelden hiervan zijn rugklachten of andere klachten aan het bewegingsapparaat. Als er sprake is van middellang verzuim, is het goed om contact op te nemen met uw zieke medewerkers.

Hoe vaak ziek voor ontslag? ›

Hierop zijn enkele uitzonderingen. Bent u langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt? Dan kan uw werkgever ontslag voor u aanvragen bij UWV.

Is frequent verzuim reden voor ontslag? ›

Veelvuldig ziekteverzuim is op zich geen reden voor ontslag. Maar als de gevolgen voor het bedrijf te ernstig zijn, kunt u de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bijvoorbeeld als de voortgang van het productieproces in gevaar komt. Of als de werkdruk voor de andere werknemers te hoog wordt.

Kan je ontslagen worden door ziekte? ›

In tegenstelling tot hetgeen veel werkgevers denken kan een zieke werknemer wel degelijk ontslagen worden. Werknemers die afwezig zijn wegens arbeidsongeschiktheid genieten immers geen wettelijke bescherming tegen ontslag. Een ontslag tijdens een ziekteperiode is dan ook rechtsgeldig.

Wat betekent 1% ziek zijn? ›

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een werkgever een werknemer voor symbolische 1% of iets meer ziek houdt. Maar in de meeste gevallen is de werknemer gewoon hersteld, en werkt hij/zij ook weer de volledige uren per week in eigen werk.

Welke vormen van ziekteverzuim zijn er? ›

Wit, zwart, grijs en roze verzuim
 • Wit verzuim: Je medewerker is echt ziek en kan daardoor niet werken.
 • Zwart verzuim: Je medewerker meldt zich ziek maar is niet ziek (zie verderop).
 • Grijs verzuim: Je medewerker is een beetje ziek en meldt zich ziek, maar had prima kunnen werken.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 08/17/2023

Views: 5787

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.