NVC-zaakstatus - USCIS-gids (2023)

Wat is NVC?

Nadat aanvragers een immigratieverzoek hebben ingediend, wordt hun aanvraag verzonden naar deNationaal visumcentrum(NVC). Het is echter belangrijk op te merken dat uw aanvraag alleen wordt doorgestuurd naar het NVC.naUSCIS keurt de petitie goed. Nadat het NVC de petitie van USCIS heeft ontvangen, kent het bureau een zaaknummer toe. Het NVC moet contact opnemen met aanvragers om te bevestigen dat het bureau hun aanvraag heeft ontvangen.

Aanvragers dienen er rekening mee te houden dat het NVC zaaknummerverschillendUSCIS-zaaknummer of immigrantenvisumnummer. Aanvragers moeten deze nummers documenteren en op een veilige plaats bewaren, aangezien ze tijdens het immigratieproces naar deze nummers moeten verwijzen. Zodra het NVC de verwerkingsaanvragen heeft voltooid, zullen de aanvragers worden geïnterviewd.

Hieronder vindt u de lijst met verzoeken die via het NVC zijn verwerkt:

 • Formulier I-130: petitie voor buitenaards familielid
 • Formulier I-140: verzoekschrift voor immigranten voor buitenlandse werknemers
 • Formulieren I-600, I-600A, I-800 en I-800A: petitie voor adoptie van een wees door een Amerikaans staatsburger
 • Formulier I-360: speciale categorieën immigranten, waaronderEB-4
 • Formulier I-526: EB-5 Visum
 • Formulier I-129F: verzoekschrift voor verloofde en/of kinderen van verloofde

Hoe controleer ik de status van mijn NVC-zaak?

Voordat de status van de NVC-zaak wordt gecontroleerd, moeten aanvragers op de hoogte zijn van de stappen die het National Visa Centre neemt om hun aanvraag te verwerken. Tijdens het proces moet u mogelijk contact opnemen met het bureau. NVC zal

 1. Aanvragers van facturen voor vergoedingsverwerking. Controleer of uw financiële situatie en uw aanvraag in aanmerking komen voor de vergoedingsvrijstelling (ik-912)
 2. Ontvang visumaanvraag en ondersteunende documenten.
 3. Wachtrij en verwerk de visumaanvraag van de aanvrager.
 4. Breng de aanvrager op de hoogte van de interviewdatum als deze succesvol is. Als u niet slaagt, stuurt NVC u een bericht van weigering.

U kunt de status van uw NVC-zaak controleren door een bezoek te brengen aan het Consulair Elektronisch Aanvraagcentrum (CEAC), dat deel uitmaakt van het ministerie van Buitenlandse Zaken. U kunt de status controleren via het CEAC-portaal of telefonisch.

 • Telefoon: neem contact op met het National Visa Center op 603-334-0700
 • CEAC-portaalwebsite

Voor het gebruik van de website is een NVC-zaaknummer vereist voor immigrantenvisa en een interviewlocatie voor niet-immigrantenvisa.

(Video) How to check Ceac NVC Case Status ?

Hoe neem ik contact op met NVC?

Aanvragers kunnen op verschillende manieren contact opnemen met het National Visa Centre. Houd er rekening mee dat niet-immigrantenvisumvragen niet per fax of e-mail kunnen worden gesteld. Raadpleeg hiervoor andere communicatiemethoden.

E-mail (immigrantenvisum)Alleen)
Bezoek deNVC-website.

Telefoon (immigrantenvisum)
Bel 603-334-0700. De telefoonlijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 12.00 uur (EST). Klantenservice is gesloten op Amerikaanse feestdagen.

Telefoon (niet-immigrantenvisum)
Bel 603-334-0888. De telefoonlijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 12.00 uur (EST). Klantenservice is gesloten op Amerikaanse feestdagen.

Post (immigrantenvisumAlleen)
Stuur uw vragen naar het volgende postadres.
National Visa Center Tav: WC
Rochesterlaan 31
Suite 200
Portsmouth, NH 03801-2915

Voordat aanvragen naar het NVC worden verzonden, moeten ze echter worden verwerkt in de regionale kantoren van USCIS. Een veelgemaakte fout is dat aanvragers contact opnemen met het NVC voordat USCIS de beoordeling voltooit en een zaaknummer toekent. Om de aanvragen te controleren die nog in behandeling zijn in deUSCIS-faciliteit, moeten aanvragers de juiste faciliteit bellen.

(Video) USCIS Case Status Online | USCIS Case Tracker | USCIS News | NVC Case Status | Best Mobile App

E-mail (alleen immigrantenvisum)
Aanvragers moeten de eerste drie letters onderzoeken om de regionale faciliteit te bepalen. Bijvoorbeeld,CSC16 054 23239 geeft aan dat het verzoek is geaccepteerd door het servicecentrum in Californië.

 • CSC - Servicecentrum in Californië;
 • EAC - Vermont Service Center, voorheen bekend als het Eastern Adjudication Center;
 • JA - ELIS (bestand);
 • LIN - Nebraska Service Center, voorheen bekend als Lincoln Service Center;
 • MSC - National Benefits Center, voorheen bekend als Missouri Service Center;
 • NBC - Nationaal uitkeringscentrum;
 • NSC - Nebraska-servicecentrum;
 • SRC - Texas Service Center, voorheen bekend als Southern Regional Center;
 • TSC - Texas Servicecentrum;
 • VSC - Vermont Servicecentrum;
 • WAC - California Service Center, voorheen bekend als het Western Adjudication Center

Telefoon (immigrantenvisum)
Merk 1-800-375-5283

Wat is CEAC?

CEAC staat voor Consulair Elektronisch Aanvraagcentrum. CEAC maakt deel uit van het ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt beheerd door het Bureau of Consular Affairs. Via de CEAC-website kunnen buitenlandse visumaanvragers hun status overal ter wereld indienen en verifiëren. Voordat het ministerie van Buitenlandse Zaken CEAC implementeerde, moesten aanvragers hun verzoekschriften per post indienen. Aanvragers kunnen nu echter het immigratieproces starten via de CEAC-website. De website biedt aanvragers een gemakkelijke, snelle en veilige manier om een ​​visum te verkrijgen. Aanvragers gebruiken de website om een ​​aanvraag in te dienen en de status van de aanvraag te controleren.

niet-immigrant

DS-160: online visumaanvraag voor niet-immigranten

DS-1648: online applicatie A, G of NATO

(Video) NVC Big Bounce : Speed Up Immigrant Visa Interview - Green Card Backlog Reduced & Immigration Reform

Immigrant

DS-261: online keuze van adres en agent

DS-260: online aanvraag voor visum voor immigranten en registratie voor buitenaardse wezens

Bezoek deCEAC-websiteom uw visumaanvraag te starten. Aanvragers ontvangen hun volledige naam, geboortedatum, interviewlocatie en USCIS-zaaknummer. Vervolgens gebruiken aanvragers het CEAC om de status van hun visum te verifiëren.

Hoe is CEAC gerelateerd aan NVC?

Aanvragers gebruiken de CEAC-website om een ​​aanvraag en vereiste documenten in te dienen, evenals kosten voor het verwerken van betalingen aan deNationaal visumcentrum(NVC). Wanneer u een uniek zaaknummer en instructies heeft ontvangen, moet u de CEAC-website bezoeken om de verwerkingskosten te betalen en de vereiste documenten in te dienen. Het is belangrijk op te merken dat u het immigratieaanvraagproces pas kunt starten nadat u de aanvraagkosten heeft betaald. Na betaling kunt u uw aanvraag voor een immigratievisum starten (DS-260) jsteunbetuiging(ik-864). Samen met die formulieren moet u bewijsstukken overleggen. De lijst met ondersteunende documenten is afhankelijk van antwoorden die op de DS-260 zijn ingediend. Na het indienen van de aanvraag op de CEAC-website beoordeelt het NVC uw documenten en werkt het de CEAC-website bij met casusopmerkingen. Ten slotte ontvangt u een aanstellingsbrief bij een Amerikaanse ambassade of consulaat voor een persoonlijk gesprek.

Wat betekent mijn CEAC-visumstatus?

Aanvragers kunnen het CEAC bezoeken om de status van hun immigratievisum te controleren. Onderstaande codes geven de immigratievoortgang van de aanvrager weer.

(Video) US Green Card Interview March 2023, US Embassy Interview Updates, US Immigrant Visa Interview 2023

Staatloos

 • Statusloos geeft aan dat er geen updates beschikbaar zijn voor het verzoek.

En NVC

 • De NVC-status geeft aan dat het National Visa Centre de aanvraag heeft ontvangen, maar dat het bureau nog niet is begonnen met het verwerken ervan.

Onderweg

 • De transitstatus geeft aan dat uw zaak wordt doorgestuurd naar een Amerikaanse ambassade of consulaat.Zodra de ambassade de aanvraag heeft ontvangen, ontvangen aanvragers een aanstellingsbrief.

Lijst

 • De Ready-status geeft aan dat de aanvraag naar een Amerikaanse ambassade of consulaat is verzonden.De aanvrager moet een afspraak ontvangen voor een persoonlijk onderhoud of voor het afnemen van vingerafdrukken.

Uitgegeven

 • De afgegeven status geeft aan dat de toepassing isgoedgekeurdna een succesvol sollicitatiegesprek.

Geweigerd

(Video) How to Submit Case Inquiry to USCIS Explained in Punjabi

 • De afgewezen status geeft aan dat de aanvraag is afgewezengeweigerd. Neem voor gedetailleerde informatie contact op met de ambassade die het interview heeft afgenomen of met USCIS.

Administratief proces

 • De status van het administratieve proces geeft aan dat aanvullende beoordeling van de aanvraag vereist is. Aanvullende beoordeling kan tot60 dagen. Als er aanvullende documenten nodig zijn, neemt de ambassade of het consulaat contact op met de aanvrager.

Dood

 • Verlopen status geeft aan dat het immigrantenvisum van een aanvrager is geannuleerd.

FAQs

How do I know if NVC is reviewing my case? ›

If everything says “Paid,” “Complete,” “In Process,” or “Submitted,” that means NVC is reviewing your case.

How do I get my immigration questions answered? ›

Dial 800-375-5283 (TTY 800-767-1833) and ask your question in English or Spanish. The system will answer your question and can send you links to forms and information by email or text.

How long does it take NVC to schedule interview after Documentarily qualified? ›

How long does it take to get an appointment? Although NVC strives to schedule appointments within three months of NVC's acceptance of all requested documentation, this timeframe is subject to the operating status and capacity of the consular section.

Will NVC speed up in 2023? ›

The case is “documentarily complete” for the purposes of making a decision. There are signs the NVC backlog is getting better, but dramatic improvements are unlikely in 2023. Only 36,167 are scheduled for an interview in January. Processing of immigration benefits has slowed across the entire system.

Videos

1. Q&A: Employment-Based Adjustment of Status for Fiscal Year 2022
(Chugh, LLP - Attorneys & CPAs)
2. Hoe helpt Europa de Belgische relance?
(UCSIA Antwerp)
3. Is Monogamy Natural? Sex Addiction? Sex Strike? (The Point)
(The Point with Ana Kasparian)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 09/17/2023

Views: 5805

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.