Beschikbaarheid van fondsen en uw bankrekening: wat u moet weten (2023)

Noot voor de redactie: we verdienen een commissie via partnerlinks op Forbes Advisor. Commissies hebben geen invloed op de mening of evaluaties van onze redacteuren.

Beschikbaarheid van fondsen verwijst naar wanneer u toegang heeft tot geld dat u bij uw bank heeft gestort om rekeningen te betalen, aankopen te doen en dagelijkse uitgaven te dekken. Op enkele uitzonderingen na is geld dat u toevoegt aan uw lopende rekening of spaarrekening niet altijd direct beschikbaar voor gebruik.

Federale regelgeving staat banken toe om gestort geld voor een bepaalde periode vast te houden, wat betekent dat u dat geld pas kunt aanboren nadat de inhouding is opgeheven. Maar de bank kan uw geld niet voor onbepaalde tijd in de wacht houden.

Federale wetgeving schetst regels voor de beschikbaarheid van fondsen en hoe lang een bank gedeponeerde fondsen kan aanhouden. Banken kunnen ook hun discretie gebruiken bij het opstellen van richtlijnen voor het beschikbaar stellen van geld aan klanten.

Dit is wat u moet weten over de beschikbaarheid van fondsen en hoe dit werkt bij het doen van bankstortingen.

Wat is de beschikbaarheid van fondsen?

De beschikbaarheid van fondsen beschrijft wanneer u toegang heeft tot het geld dat u op een bankrekening stort.Federale verordening CC(afgekort Reg CC) biedt een raamwerk dat banken kunnen gebruiken bij het bepalen van hun beleid voor de beschikbaarheid van fondsen. Concreet heeft Verordening CC betrekking op twee dingen:

 • Timing voor het beschikbaar stellen van deposito's aan klanten
 • Richtlijnen voor het bekendmaken van beleid voor de beschikbaarheid van fondsen aan klanten

Volgens Regulation CC is de timing voor wanneer gestorte fondsen beschikbaar zullen zijn meestal gebaseerd op het type storting, wanneer u het tijdens de werkdag heeft gedaan en, in sommige gevallen, het gestorte bedrag.

Banken kunnen deze richtlijnen vervolgens gebruiken om beleid voor de beschikbaarheid van fondsen op te stellen en uit te voeren. Dit beleid wordt meestal aan u bekendgemaakt bij het openen van uw account. Veel banken maken hun beleid voor de beschikbaarheid van fondsen ook online toegankelijk.

Waarom houden banken geld aan?

Banken kunnen om verschillende redenen gestorte bedragen aanhouden, maar in de meeste gevallen is dit om te voorkomen dat betalingen van uw rekening worden teruggeboekt. Met andere woorden, de bank wil er zeker van zijn dat de storting goed is voordat u toegang krijgt tot het geld.

Afhankelijk van het type storting kan het enkele dagen duren voordat het geld dat u stort, wordt overgemaakt van de bank van de betaler naar uw bank. Als u in de tussentijd dat gestorte geld vasthoudt, kan de betaling uw rekening leegmaken.

Zonder een inhouding kunt u cheques uitschrijven, rekeningen betalen of aankopen doen met uw bankpas tegen uw saldo. Als de door u gestorte cheque uiteindelijk wordt terugbetaald omdat de betaler onvoldoende saldo had, zou uw bank die betalingen moeten dekken. En, als bijwerking, zou u kunnen worden belast geretourneerde cheque ofrekening-courant vergoedingenvoor alle transacties die de bank moet dekken.

(Video) Wat u moet weten over uw groepsverzekering

Beschikbare gelden beschermen u en de bank tegen de gevolgen van teruggeboekte betalingen. Het kan in uw voordeel werken als uw bank een cheque vasthoudt als u hiermee rekening-courantkredieten en de bijbehorende kosten kunt vermijden.

Waarom houden banken cheques aan

Banken houden cheques aan om te verifiëren dat de cheque zal worden betaald. Iedereen kan je een cheque uitschrijven, maar als er niet voldoende geld op zijn rekening staat, kan decheque zal stuiteren. Zoals hierboven vermeld, kan dit zowel voor u als voor de bank hoofdpijn veroorzaken, vooral als u geld van een ongedekte cheque heeft gebruikt om rekeningen te betalen of aankopen te doen.

Cheques krijgen een speciale behandeling in vergelijking met andere soorten fondsen omdat er een zekere mate van onzekerheid omheen bestaat. Met cheques weten instellingen niet of de cheque kan worden geïnd totdat deze is betaald door de instelling van waaruit deze is geschreven. Dit in tegenstelling tot sommige andere stortingsmethoden. Als u bijvoorbeeld $ 5.000 in contanten stort, heeft de bank geld in handen om op uw rekening bij te schrijven. En overboekingen zijn doorgaans onomkeerbaar: de persoon die de overboeking heeft verzonden, kan het geld meestal niet terugkrijgen, dus uw bank kan dat geld op uw rekening bijschrijven zonder angst voor een latere terugboeking.

Hoe lang kan een bank geld vasthouden?

Banken moeten bepaalde richtlijnen volgen bij het vaststellen van een beleid voor de beschikbaarheid van fondsen. Verordening CC staat banken toe om bepaalde soorten deposito's gedurende een "redelijke periode" aan te houden, wat over het algemeen betekent:

 • Tot twee werkdagen voor on-us-cheques (d.w.z. cheques getrokken van een rekening bij dezelfde bank)
 • Tot vijf extra werkdagen (in totaal zeven) voor lokale cheques
 • Langere bewaarperiodes, wanneer de financiële instelling kan bewijzen dat een langere bewaarperiode redelijk is

Tijdlijnen voor de beschikbaarheid van fondsen kunnen variëren, afhankelijk van het type geld dat wordt gestort. Deze tabel met de beschikbaarheid van CC-fondsen geeft een overzicht van de beschikbaarheid van fondsen voor verschillende soorten deposito's die onder de federale richtlijnen vallen.

StortingstypeStortingsmethodeFondsen zijn beschikbaar
Contant geldPersoonlijk in een filiaalDezelfde dag of volgende werkdag

Contant geld

Bij een geldautomaat of nachtstorting

Tweede werkdag

Contant geld

Bij een geldautomaat van een andere bank

Vijfde werkdag

Bankoverschrijvingen, ACH en directe storting

Elektronische aanbetaling

Tot de tweede werkdag

Kascheques, gewaarmerkte cheques en kascheques

Persoonlijk in een filiaal

Volgende werkdag

Kascheques, gewaarmerkte cheques en kascheques

Bij een geldautomaat of nachtstorting

Tweede werkdag

Kascheques, gewaarmerkte cheques en kascheques

Bij een geldautomaat van een andere bank

Vijfde werkdag

U.S. Treasury cheques, Postal Service postwissels, cheques uitgegeven door de Federal Reserve of lokale overheidsinstanties

Persoonlijk in een filiaal

Volgende werkdag

U.S. Treasury cheques, Postal Service postwissels, cheques uitgegeven door de Federal Reserve of lokale overheidsinstanties

Bij een geldautomaat of nachtstorting

Tweede werkdag

U.S. Treasury cheques, Postal Service postwissels, cheques uitgegeven door de Federal Reserve of lokale overheidsinstanties

Bij een geldautomaat van een andere bank

Vijfde werkdag

On-us cheques (filialen moeten in dezelfde staat verkeren om dezelfde, volgende en tweede werkdag bewaarregels toe te passen)

Persoonlijk in een filiaal

Dezelfde of volgende werkdag

On-us cheques (filialen moeten in dezelfde staat verkeren om dezelfde, volgende en tweede werkdag bewaarregels toe te passen)

Bij een geldautomaat of nachtstorting

Tweede werkdag

On-us cheques (filialen moeten in dezelfde staat verkeren om dezelfde, volgende en tweede werkdag bewaarregels toe te passen)

Bij een geldautomaat van een andere bank

Vijfde werkdag

Storting per mobiele cheque

Scannen van mobiele apps

Onmiddellijk, of tot de tweede werkdag

Regelmatige papieren cheques, minder dan $200

Persoonlijk in een filiaal

Volgende werkdag

Regelmatige papieren cheques, minder dan $200

Bij een geldautomaat of nachtstorting

Volgende werkdag

Regelmatige papieren cheques, minder dan $200

Bij een geldautomaat van een andere bank

Vijfde werkdag

Regelmatige papieren cheques, meer dan $200

Persoonlijk in een filiaal

Eerste $ 200, volgende werkdag; rest tweede werkdag

Regelmatige papieren cheques, meer dan $200

Bij een geldautomaat of nachtstorting

Eerste $ 200, volgende werkdag; rest tweede werkdag

Regelmatige papieren cheques, meer dan $200

Bij een geldautomaat van een andere bank

Vijfde werkdag

Afgezien van de beschikbaarheid van geld bij uw bank, zijn er andere scenario's waarin geld dat aan u is betaald tijdelijk kan worden vastgehouden. Stel dat u online een bedrijf runt en een PayPal-rekening gebruikt om betalingen te verwerken. Het PayPal-beleid voor de beschikbaarheid van fondsen staat toe dat fondsen die zijn gecrediteerd als openstaand saldo maximaal 21 dagen worden vastgehouden. Hierdoor heeft PayPal voldoende tijd om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn met de bestelling en dat de klant tevreden is voordat hij het geld aan u vrijgeeft.

eBay volgt een soortgelijk beleid. Het kan ontvangen betalingen maximaal 21 dagen vasthouden om te controleren of de transacties met succes zijn voltooid. Zodra eBay vaststelt dat een bestelling is afgeleverd, kunnen vastgehouden bedragen binnen 24 uur aan u worden vrijgegeven.

Hoe lang kan een bank volgens de wet een cheque vasthouden?

Volgens Verordening CC moeten banken de richtlijnen van de Federal Reserve volgen om te bepalen hoe lang ze cheques moeten aanhouden. Zoals hierboven vermeld, kunnen banken slechts gedurende een "redelijke periode" cheques aanhouden, zoals gedefinieerd in Verordening CC.

In termen van hoe lang het duurt voordat een cheque wordt gestort, varieert dit over het algemeen van twee tot vijf werkdagen. Het is belangrijk om de timing in gedachten te houden als u van plan bent cheques uit te schrijven om rekeningen te betalen, elektronische betalingen in te plannen of aankopen te doen met uw bankpas. In sommige gevallen kan het beleid voor de beschikbaarheid van fondsen van uw bank langere wachttijden toestaan ​​onder regels voor uitgebreide beschikbaarheid van fondsen.

Het is ook belangrijk om de dagelijkse sluitingstijd van uw bank te kennen voor het verwerken van stortingen op uw rekening. Na de sluitingstijd wordt de storting verwerkt met de stortingen van de volgende dag.

(Video) Beleggen voor BELGEN: pensioensparen, vastgoed, aandelen, obligaties, fondsen, ETF / Trackers

De sluitingstijd voor het doen van stortingen bij een filiaal kan variëren van de sluitingstijd voor het doen van stortingen bij de geldautomaat of via mobiel storten van cheques. Nogmaals, deze informatie moet door de bank aan u worden verstrekt als onderdeel van uw rekeningovereenkomst en u kunt deze mogelijk ook vinden op de website van uw bank.

Vind de beste bankbonussen en promoties van 2023

Kom meer te weten

Uitgebreide beschikbaarheid van fondsen

Verordening CC geeft banken enige speelruimte bij het bepalen van de beschikbaarheid van fondsen voor bepaalde soorten deposito's. De regelgeving vereist dat uw bank u laat weten dat het geld wordt vastgehouden en wanneer het aan u beschikbaar zal worden gesteld.

Hier is een kort overzicht van de scenario's waarin u mogelijk te maken krijgt met een langere bewaartijd op deposito's, volgens de richtlijnen van de verordening CC:

 • Nieuwe rekeningstortingen.Stortingen op de volgende dag zijn alleen toegestaan ​​voor contant geld, elektronische betalingen en de eerste $ 5.000 aan cheques; het resterende geld wordt op de negende werkdag beschikbaar gesteld.
 • Grote afzettingen.Stortingen van meer dan $ 5.000 (exclusief contante of elektronische betalingen) hebben tweede werkdag beschikbaarheid voor de eerste $ 5.000; zevende werkdag of later voor het restant.
 • Opnieuw gestorte cheques.Een cheque die eenmaal is gestort en onbetaald is geretourneerd, kan tot de zevende werkdag worden vastgehouden.
 • Te hoge rekening-courantkredieten.Stortingen op rekeningen die in de afgelopen zes maanden zes of meer keer rood staan, kunnen tot de zevende werkdag of later worden vastgehouden.
 • Potentieel oninbare cheques.Cheques die mogelijk niet betaalbaar zijn (omdat ze frauduleus zijn, van een latere datum zijn of uw rekeningsaldo overschrijden) kunnen tot de zevende werkdag of later worden vastgehouden.
 • Nooddeposito's.Stortingen die zijn gedaan onder noodomstandigheden, zoals een natuurramp of stroomuitval, kunnen worden vastgehouden totdat de omstandigheden het toelaten dat het geld op uw rekening wordt bijgeschreven.

Deze situaties kunnen van toepassing zijn op stortingen gedaan bijfysieke banken,online bankenEnkredietverenigingen. Nogmaals, financiële instellingen zijn gebonden aan Verordening CC om ervoor te zorgen dat de wachttijden, regelmatig of verlengd, binnen redelijke grenzen blijven.

Wet versnelde beschikbaarheid fondsen

De Expedited Funds Availability Act (EFAA) werd in 1987 aangenomen om bezorgdheid weg te nemen over de lange tijd dat banken klantendeposito's aanhielden. De EFAA, geïmplementeerd door Verordening CC, heeft maximaal toegestane bewaartijden voor cheques en andere deposito's vastgesteld. Bij controles vereist de EFAA dat:

 • Er verstrijkt niet meer dan één werkdag tussen de dag waarop het geld wordt gestort en de dag waarop het beschikbaar wordt gesteld voor lokale cheques.
 • Er mogen niet meer dan vier werkdagen verstrijken tussen de dag waarop het geld wordt gestort en de dag waarop het beschikbaar wordt gesteld voor niet-lokale cheques.
 • Niet meer dan $ 400 (of het maximaal toegestane bedrag in het geval van een opname uit een geldautomaat, maar niet meer dan $ 400) aan geld gestort door een of meer cheques moet uiterlijk om 17.00 uur beschikbaar zijn voor geldopname. van de werkdag waarop fondsen beschikbaar komen.

De Expedited Funds Availability Act heeft tot doel ervoor te zorgen dat klanten niet voor onbepaalde tijd in de wacht staan ​​om toegang te krijgen tot hun deposito's. De wet vereist ook dat banken en andere financiële instellingen klanten informeren over hun beleid inzake de beschikbaarheid van fondsen en hoe dit werkt. Deze informatie wordt verstrekt via een openbaarmaking van de beschikbaarheid van fondsen.

(Video) NA DEZE VIDEO KAN JIJ BEGINNEN MET BELEGGEN (BELEGGEN VOOR BEGINNERS)

Controleer het beschikbaarheidsbeleid van uw bank

Of u nu helemaal nieuw bent bij uw specifieke bank of er al jaren bent, het is handig om te begrijpen wat voor soort beleid voor de beschikbaarheid van fondsen van kracht is.

Begin met de soorten stortingen die u het vaakst doet. Als u bijvoorbeeld vertrouwt op het storten van mobiele cheques om cheques te storten, moet u weten hoe lang u kunt verwachten dat het geld wordt vastgehouden. Hetzelfde geldt voor elektronische stortingen.

U kunt ook de beste stortingsoptie met uw bank bespreken als u een grote betaling verwacht. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u uw huis verkoopt en verwacht dat u bij de sluiting $ 40.000 in uw zak zult steken. Uw afsluitingsadvocaat geeft u de mogelijkheid om een ​​papieren cheque of een bankoverschrijving te ontvangen. In dit scenario is deoverschrijvingkan beter zijn als uw bank deze stortingen dezelfde of de volgende werkdag beschikbaar stelt. Hoewel u misschien een vergoeding betaalt voor een overboeking, kan het de moeite waard zijn om niet twee tot vijf werkdagen of langer te hoeven wachten op een papieren cheque.

Wees ten slotte voorzichtig bij het accepteren van chequebetalingen van onbekende of niet-vertrouwde bronnen. Als u bijvoorbeeld een auto verkoopt en iemand u wil betalen met een persoonlijke cheque, kan het veiliger zijn om eenkassabon. Kassiercheques worden getrokken op het geld van de bank in plaats van op de rekening van een persoon en kunnen meer veiligheid en bescherming bieden tegen chequefraude.

Welke banken stellen fondsen onmiddellijk beschikbaar

Het vinden van banken met onmiddellijke beschikbaarheid van fondsen kan een uitdaging zijn, maar het is niet onmogelijk. Sommige banken verkleinen de kloof voor de beschikbaarheid van fondsen en maken uw geld sneller toegankelijk, soms tegen betaling.

Hier is een overzicht van enkele kredietverenigingen en banken met opties voor onmiddellijke beschikbaarheid van fondsen.

naam van het instituutBeschikbaarheidsbeleid fondsen
Burgers BankKrijg onmiddellijk geld voor het storten van mobiele cheques aan het einde van dezelfde werkdag voor cheques geschreven vanaf een rekening van de Citizens Bank die vóór 22.00 uur is gestort. ET.
Vijfde Derde BankKlanten van Express Banking krijgen direct toegang tot geld wanneer ze cheques storten via de mobiele app van Fifth Third Bank. Voor niet-Fifth Third Bank-cheques worden kosten in rekening gebracht.
Marine Federal Credit UnionDe eerste stortingen van $ 225 bij geldautomaten van de Navy Federal Credit Union zijn dezelfde werkdag beschikbaar.
PNC BankBij het storten van cheques via de mobiele PNC-app, bij een DepositEasy-geldautomaat of met een geldautomaat, kunt u met PNC Express Funds het totale bedrag tegen betaling onmiddellijk beschikbaar stellen.
Regio BankOntvang direct een mobiele cheque-storting via de mobiele app van de Regions Bank tegen een vergoeding variërend van 1% tot 4% van het chequebedrag ($ 5 minimum).
SunTrust BankFondsen zijn onmiddellijk beschikbaar voor contante stortingen bij een filiaal van SunTrust ATM, bankoverschrijvingen en elektronische stortingen.
TD BankMet TD FastFunds kunt u in aanmerking komende cheques storten bij een TD Bank-filiaal en er direct toegang toe krijgen tegen een servicetoeslag van 3% (minimaal $ 5).
Amerikaanse bankDe eerste $ 225 van een storting via een mobiele cheque is meestal direct beschikbaar, en het resterende stortingsbedrag is de volgende werkdag beschikbaar.
Wells FargoTot $ 400 aan cheques die zijn gestort bij een Wells Fargo-filiaal of geldautomaat kunnen beschikbaar worden gesteld op dezelfde werkdag waarop de storting is gedaan.

Vind de beste online banken van 2023

Kom meer te weten

(Video) asnbankwebinar 20230523 1

Het komt erop neer

Het is belangrijk om het beleid voor de beschikbaarheid van fondsen bij uw huidige financiële instelling te begrijpen, zodat u weet wanneer uw geld beschikbaar is voor gebruik. Als jewinkelen voor een nieuwe bankof binnenkort zal zijn, denk er dan aan om rekening te houden met het beleid voor de beschikbaarheid van fondsen en andere kenmerken en voordelen wanneer u kiest waar u uw geld wilt bewaren.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Houden banken kascheques vast?

Een bank kan een cheque van een kassier inhouden als zij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de cheque oninbaar is bij de betalende bank. Banken kunnen ook kascheques inhouden als het totale bedrag aan kascheques dat op één dag wordt gestort hoger is dan $ 5.525.

Wat betekent vertraging in de beschikbaarheid van fondsen?

Een vertraging in de beschikbaarheid van fondsen of een vertraagde beschikbaarheid van fondsen verwijst naar de bewaarperiode die banken opleggen bij het crediteren van gedeponeerde items op de rekening van een klant. Banken kunnen cheques inhouden als de kans bestaat dat de cheque niet wordt gewist. Elk beleid voor uitgestelde beschikbaarheid van fondsen moet worden uiteengezet in de bekendmaking van de beschikbaarheid van fondsen van de bank.

Wat is een openbaarmaking van de beschikbaarheid van fondsen?

(Video) Vastgoed Beleggen (kosten die niemand je vertelt)

Een openbaarmaking van de beschikbaarheid van fondsen is een document dat banken aan klanten moeten aanbieden om te voldoen aan Verordening CC. Dit document moet het beleid voor de beschikbaarheid van fondsen van de bank schetsen in overeenstemming met de richtlijnen van Verordening CC. Banken zijn verplicht om de beschikbaarheid van fondsen bekend te maken voordat een nieuwe rekening wordt geopend, wanneer periodieke overzichten worden verstrekt en op verzoek van de klant.

FAQs

Hoe werkt een fonds? ›

Een fonds (ook wel Instelling voor Collectieve Beleggingen genoemd) brengt de door een aantal beleggers ingebrachte bedragen samen en spreidt dit totale kapitaal over verschillende beleggingsproducten zoals aandelen en obligaties.

Wat gebeurt er wanneer u in een fonds belegt? ›

Een beleggingsfonds verzamelt geld van beleggers. Dit kapitaal wordt vervolgens door de fondsbeheerder belegd op de financiële markten voor de beleggers. Het grote voordeel van een fonds is dat het risico wordt gespreid.

Hoe worden fondsen belast? ›

Op meerwaarden op het obligatiegedeelte van kapitalisatieaandelen van obligatiefondsen of -trackers houdt je bank een roerende voorheffing van 30 % in. De fiscus beschouwt een fonds of een tracker als een obligatiefonds zodra 10 % van dat fonds belegd is in obligaties.

Wat kunt u maximaal verliezen als u belegt in een beleggingsfonds? ›

Je kunt maximaal je inleg verliezen. Ingewikkelde beleggingsproducten zoals opties en turbo's: kans op hoge winst, heel hoog risico. Bij bepaalde constructies kun je zelfs meer verliezen dan de inleg. Je moet dan bijbetalen.

Hoeveel brengt een fonds op? ›

De gemiddelde lopende kosten voor een beleggingsfonds dat in 2016 gelanceerd werd komen uit op 0,92 procent per jaar. Die kosten dalen tot gemiddeld 0,81 procent voor een fonds dat in 2020 het levenslicht zag. De gemiddelde lopende kosten van alle fondsen kwamen eind 2020 uit op 1,39 procent per jaar.

Kun je bij een beleggingsfonds je inleg volledig verliezen? ›

Beleg je 'gewoon' in bijvoorbeeld aandelen of indexfondsen? Dan is het grootste risico dat je loopt, dat je je volledige inleg verliest. Dat zou alleen kunnen gebeuren wanneer alle bedrijven waar je geld in investeerde, samen failliet gaan.

Hoelang duurt verkoop fonds? ›

De verwerking van een verkoop duurt bij elkaar 2 of 3 beursdagen. De dag waarop wij uw verkoop doorgeven, is afhankelijk van het tijdstip waarop u uw verkoop doet.

Wat is het voordeel van een beleggingsfonds? ›

Een beleggingsfonds is eigenlijk een mandje met verschillende financiële producten, zoals aandelen en obligaties. Als je belegt in een beleggingsfonds, kun je in één keer investeren in verschillende bedrijven, regio's, munten, enzovoort. Dankzij die spreiding loop je een beperkter risico dan bij individuele aandelen.

Hoeveel mag je belastingvrij beleggen? ›

Over een deel van je vermogen betaal je geen belasting. Dat is de vrijstelling. In 2023 is de vrijstelling € 57.000. In 2022 was dit nog € 50.650.

Hoeveel geld heb je nodig om te leven van dividend? ›

Aan de andere kant: dit kost gewoon tijd. Zeker als je niet met een groot vermogen begint, moet je niet rekenen op een hoog dividendrendement. Als we uitgaan van het vorige voorbeeld met Vanguard zou je voor een maandelijks inkomen van 2000 euro dus een jaarlijkse dividenduitkering moeten hebben van 24.000 euro.

Is verkoop van aandelen belastingvrij? ›

Overdracht aandelen

De winst die op de verkoop wordt gemaakt is belastingvrij dankzij de zogeheten deelnemingsvrijstelling. (NB: in bepaalde gevallen moet er drie jaar gepasseerd zijn voordat u de aandelen in de werk-BV fiscaal onbelast kunt overdragen).

Wat als je meer dan 100.000 euro op de bank? ›

Als u meer dan € 100.000 spaargeld hebt en u wilt 100% zekerheid, dan zult u meer spaarrekeningen en/of deposito´s moeten openen bij verschillende banken. Dat is geen probleem, want er is keus genoeg. Let u hierbij wel op de bankvergunning waaronder de banken werken.

Wat is het risico van een beleggingsfonds? ›

Naast verwacht rendement is er ook een verwacht risico van een beleggingsfonds. Aandelen bieden een hoger verwacht rendement, maar zijn doorgaans risicovoller dan obligaties. De categorie waarin je dus belegt bepaalt mede de hoeveelheid risico die je loopt.

Kun je met beleggen geld verliezen? ›

Aan beleggen zijn risico's verbonden. De waarde van je beleggingen kan schommelen en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

Welke fondsen kopen in 2023? ›

Vanguard S&P 500 UCITS ETF - Beste indexfonds voor de Amerikaanse aandelen. SPDR MSCI Europe UCITS ETF - Beste indexfonds voor Europese aandelen. iShares MSCI China ETF - Beste indexfonds voor Chinese economische groei. xTrackers MSCI Emerging Markets Index - Beste indexfonds voor opkomende markten.

Hoeveel kost het om een fonds te verkopen? ›

De instapvergoeding bedraagt 1%. Er is geen vergoeding bij verkoop of compartimentswijziging. Er is een beurstaks bij verkoop van kapitalisatieaandelen van 1,32% met een maximum van 4.000 EUR per transactie (onder voorbehoud van wijzigingen).

Wat is een fonds goed doel? ›

Een Fonds op Naam laat zich het beste omschrijven als een goed doel binnen een goed doel. Als particulier, maar ook als stichting, bedrijf, familie of vriendenclub kun je bij leven of via een testament een Fonds op Naam oprichten. Je bepaalt zelf de naam van het fonds en de doelstelling.

Hoe kun je fondsen werven? ›

Deze ideeën om fondsen te werven zijn geschikt voor goede doelen, stichtingen en vrijwel alle non-profit organisaties.
 1. Tip 1. Eigen geldinzamelactie. ...
 2. Tip 2. Online crowdfunding / donatie platform. ...
 3. Tip 3. Bedrijven benaderen. ...
 4. Tip 4. Benefiet, diners en evenementen. ...
 5. Tip 5. Mensen direct benaderen. ...
 6. Gratis infopakket aanvragen.

Wat brengen fondsen op? ›

Een beleggingsfonds, ook wel collectieve belegging genoemd, brengt geld van verschillende individuele beleggers samen. Het biedt vaak toegang tot aandelen die voor de individuele belegger vanwege hun hoge instapkosten moeilijker toegankelijk zijn.

Wat is het verschil tussen een fonds en een aandeel? ›

Een fonds (of een ICB, een Instelling voor Collectieve Belegging) belegt het geld van zijn investeerders in een groep verschillende producten zoals aandelen of obligaties. Het totaal van het belegde kapitaal wordt verdeeld in deelbewijzen of participaties en als belegger koop je participaties van dat fonds.

Kan je in de schulden komen door beleggen? ›

Maar volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is het belangrijk dat juist zij de risico's van beleggen niet uit het oog verliezen. In het Nederlands Dagblad waarschuwt AFM dat beleggen voor jonge, beginnende beleggers weleens op een teleurstelling kan uitlopen en tot hoge schulden kan leiden.

Wat is het verschil tussen een beleggingsfonds en een ETF? ›

Omdat ETF's de hele dag kunnen worden verhandeld, terwijl beleggingsfondsen maar één keer per dag, alleen aan het einde van de dag kunnen worden verhandeld. Ook zijn ETF's transparanter dan beleggingsfondsen, wat betekent dat je dagelijks kunt zien waarin het fonds belegt en hoe het presteert.

Wat gaan de beurzen doen in 2023? ›

VEB - Dit zijn de vier meest kansrijke AEX-aandelen voor 2023. Analisten verwachten dat de aandelen Shell, DSM, Prosus en ASML in 2023 een stevige koerssprong zullen maken. De experts houden rekening met koersstijgingen die in de tientallen procenten lopen.

Kan je geld afhalen van een effectenrekening? ›

Dat kun je doen door naar je effectenrekening te gaan en ze open te klikken. Bij details krijg je dan het volgende scherm: Wanneer je hier klikt op 'Geldopname' kun je het geld van je cashpositie afhalen. Hier vul je dan verder in waarnaar het geld overschreven mag worden en hoeveel.

Hoe kan ik geld opnemen van mijn beleggingsrekening? ›

Hoe kan ik geld opnemen van mijn beleggingsrekening?
 1. Log in in MijnBND.
 2. Klik op het rekeningnummer. ...
 3. Onderin de pagina ziet u drie kopjes onder elkaar staan. ...
 4. Vul het gewenste bedrag in en klik vervolgens op Wijzigingen opslaan (rechtsonder).

Hoeveel kost een fonds? ›

De meeste fondsen rekenen 2 % tot 3 % aan. Koop je voor 15 000 euro aandelen van een fonds en bedragen de instapkosten 3 %, dan houdt je bankier of financieel tussenpersoon 450 euro af van je geïnvesteerd bedrag. Het is soms mogelijk om hierover te onderhandelen met je bankier of financieel tussenpersoon.

Wat zijn de beste beleggingsfondsen? ›

Top 5 best presterende beleggingsfondsen
 • RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR. 21,3% Resultaat 3 jaar. ...
 • Robeco Indian Equities F EUR. 20,8% Resultaat 3 jaar. ...
 • RobecoSAM Smart Mobility Equities F EUR. 19% Resultaat 3 jaar. ...
 • Robeco QI European Value Equities F EUR. 18% Resultaat 3 jaar. ...
 • Robeco BP Global Premium Equities C EUR.

Welke beleggingsfondsen zijn goed? ›

Top 10 beleggingsfondsen wereldwijd (op basis van rendement)
1AB – RMB Income Plus Portfolio S Acc50,26%
6LO Funds – World Brands Fund Syst. NAV Hdg (SGD) P A TRE23,61%
7BlackRock Global Funds – World Technology Fund D223,30%
8Heptagon Fund ICAV – Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD Acc23,29%
6 more rows

Welk beleggingsfonds moet ik kiezen? ›

Een van de belangrijkste dingen die bepalen welk fonds voor jou het geschiktst is, zijn de kosten die aan het beleggingsfonds vastzitten; de kosten bepalen hoeveel rendement je kunt verdienen. Daarom is het handig de verschillende fondsen op basis van kosten te vergelijken, voordat je kiest welke bij jou past.

Is 50.000 euro spaargeld veel? ›

Hoeveel spaart het gemiddelde Nederlandse huishouden? Een gemiddeld Nederlands huishouden had aan het begin van 2022 ongeveer € 50.000 aan spaargeld. Dit klinkt als een flinke som. Toch had 20% van de huishoudens in 2012 nog helemaal geen buffer en 20% een te kleine buffer voor hun salaris en leefomstandigheden.

Hoeveel geld mag je van de bank halen? ›

In Nederland geldt er geen limiet voor de hoeveelheid geld die u in huis mag hebben. Contante bedragen boven de €560 euro moet u wel opgeven bij uw belastingaangifte. Dit is €1120 als u een fiscale partner heeft.

Hoeveel geld mag je op je rekening hebben staan? ›

Er is geen limiet voor het saldo op je betaalrekening. Maar de meeste betaalrekeningen leveren geen rente op, of een rente die lager ligt dan de spaarrente. Geld dat je niet op korte termijn nodig hebt, kun je dus beter op een spaarrekening zetten.

Hoeveel dividend met 100000 euro? ›

Hoeveel dividend met 100000 euro? Een passief inkomen in de praktijk – Als je een portefeuille hebt van 100.000 euro, met een dividendrendement van 5%. Dan levert deze portefeuille ieder jaar 5000 euro bruto aan dividend op. Oftewel ongeveer 416 euro per maand.

Hoeveel dividend mag je jezelf uitkeren? ›

Hoeveel dividend uitkeren? Hoeveel dividend de bv uitkeert, wordt bepaald door de directeur-grootaandeelhouder (dga). Zolang uw bv voldoet aan de financiële eisen is er geen maximum aan hoeveel dividend er wordt uitgekeerd.

Wat is een goed dividendrendement? ›

Hoogte van het dividend

Bedrijven die een gezonde balans aanbrengen tussen dividendbetalingen en rendabele investeringen (zogenoemde 'aristocraten') presteren het beste. Vaak zijn dit bedrijven die zo'n 2-5% dividendrendement opleveren.

Hoeveel belasting betaal je over verkochte aandelen? ›

Het standaardbedrag van de dividendbelasting bedraagt in 2022 15%. Voor dividenduitkeringen in Box 2 (uit een aanmerkelijk belang) bedraagt dit tarief 26,9%.

Waar op letten bij verkoop aandelen? ›

De koopprijs van de aandelen dient altijd een reële waarde te bedragen. Dit is wettelijk bepaald. Aandelen mogen dus niet tegen een symbolisch bedrag worden overgedragen. De notaris dient hierop te letten bij een aandelenoverdracht.

Hoeveel belasting betaal je over winst uit aandelen? ›

Over uw belastbaar inkomen uit vermogen betaalt u belasting. Wij gaan ervan uit dat u een voordeel hebt uit uw grondslag sparen en beleggen. Over dit voordeel betaalt u vanaf 2023 32% inkomstenbelasting. In 2022 en 2021 is dat 31% inkomstenbelasting.

Welke bank kan niet omvallen? ›

Uw geld op rekeningen bij Nederlandse banken wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie. Mocht een bank failliet gaan, dan zorgt De Nederlandsche Bank (DNB) dat u uw geld terugkrijgt. Van 1 cent tot maximaal € 100.000 per persoon, per bank. Gegarandeerd.

Hoeveel spaargeld mag je hebben als je 65 bent? ›

Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, dure sieraden of een auto. Als u alleen woont geldt een maximumbedrag van € 7.605, en als u met uw partner of met een kind (jonger dan 18 jaar) woont € 15.210 (bedragen voor 2023). Heeft u meer vermogen? Dan kunt u geen AIO-aanvulling krijgen.

Hoeveel spaargeld mag je hebben in 2023? ›

De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met uw heffingsvrij vermogen. Het heffingsvrijvermogen is in 2023 € 57.000 per persoon. Dus voor u en uw fiscaal partner samen € 114.000.

Kun je meer geld verliezen dan je inleg? ›

Je kunt maximaal je inleg verliezen. Ingewikkelde beleggingsproducten zoals opties en turbo's: kans op hoge winst, heel hoog risico. Bij bepaalde constructies kun je zelfs meer verliezen dan de inleg. Je moet dan bijbetalen.

Hoe werkt beleggen in een fonds? ›

Een beleggingsfonds belegt het geld van verschillende beleggers. Beleggingsfondsen zijn er in talloze soorten en maten en kunnen beleggen in aandelen, obligaties, onroerend goed, of combinaties van beleggingscategorieën. Het is een praktische manier om je beleggingen en daarmee je risico's te spreiden.

Hoeveel beleggen om van te leven? ›

Vuistregel: hoeveel heb je nodig? Als vuistregel kun je aanhouden dat je 30 keer je jaaruitgaven nodig hebt om te kunnen stoppen met werken. Dit zou bij €3.000 per maand op €1.080.000 uitkomen. Als je ervan uitgaat dat je een goed rendement haalt met je geld, kun je uitgaan van 25 keer je jaaruitgaven (€900.000).

Waarom zou je niet beleggen? ›

Zowel in voorjaar 2020 als in de meting van april van dit jaar, is gebrek aan kennis de meest genoemde reden om niet te beleggen (zie grafiek), al daalde het percentage mensen dat dit als reden aangaf wel: in 2020 noemde de helft dit nog als reden, in 2021 is dit gedaald naar 42%.

Wat je moet weten als je gaat beleggen? ›

Stappenplan beleggen: waar begin je?
 • Stap 1: Bepaal je doel. Een duidelijk doel geeft houvast, je weet waarvoor je belegt. ...
 • Stap 2: Bedenk hoelang je het geld kunt missen. ...
 • Stap 3: Bedenk hoeveel risico je wilt lopen. ...
 • Stap 4: Kies voor zelf beleggen of laten beleggen. ...
 • Stap 5: Kies waarin je wil beleggen.
Feb 8, 2023

Waarom een fonds oprichten? ›

Waarom een familiefonds oprichten

Het voordeel van een familiefonds zit hem onder andere in dat je als oprichter bestuurder/beheerder kan blijven en zeggenschap kan houden over het vermogen dat je in het fonds hebt gestopt. Naast dat je zeggenschap kan behouden, is het voor de (klein)kinderen ook een goede oplossing.

Hoe investeer je in een fonds? ›

Van zodra je weet in welk fonds je wil beleggen, kan je er deelbewijzen of aandelen van kopen. Dat kan ofwel via je bankier of financieel tussenpersoon ofwel doe je dat zelf online. In functie van de som die je wenst te investeren, kan je een aantal aandelen kopen van het fonds.

Wat is het verschil tussen een fonds en ETF? ›

Omdat ETF's de hele dag kunnen worden verhandeld, terwijl beleggingsfondsen maar één keer per dag, alleen aan het einde van de dag kunnen worden verhandeld. Ook zijn ETF's transparanter dan beleggingsfondsen, wat betekent dat je dagelijks kunt zien waarin het fonds belegt en hoe het presteert.

Wat is een fonds voor gemene rekening? ›

Een fonds voor gemene rekening is een overeenkomst tussen meestal een beheerder van het fonds, een bewaarder van het fonds en participanten in het fonds. De participanten brengen geld of vermogen in het fonds om dat samen te beleggen. Met die inleg kopen ze een deel van het fonds, een participatie.

Hoe werkt een fonds op Naam? ›

Een fonds op naam is een schenking aan een goed doel met een gerichte opdracht die je zelf kunt bepalen. Je maakt een deel van jouw privé- of bedrijfsvermogen vrij voor besteding aan een maatschappelijk doel en koppelt hier een opdracht aan.

Is beleggen in fondsen interessant? ›

Een eerste voordeel van beleggingsfondsen is - in tegenstelling tot het zelf beleggen - dat men zelf geen specialist hoeft te zijn. Fondsen zijn dus interessant voor wie geld wenst te beleggen, maar er niet zoveel van afweet. Het is ook niet nodig er zelf veel tijd en moeite aan te besteden.

Waar moet je op letten bij een ETF? ›

Hier de 6 punten om goed op te letten.
 1. Volledige replica van onderliggende index. Het is van belang dat de ETF die je aankoopt de onderliggende index volgt. ...
 2. Fysiek aanhouden van stukken. ...
 3. Spreiding. ...
 4. Kosten, kosten, KOSTEN! ...
 5. Dividendlekkage. ...
 6. Rendement.

Wat is het risico van een ETF? ›

Het marktrisico van een ETF wordt voor een groot deel weergegeven in de volatiliteit. De volatiliteit geeft aan hoeveel een onderliggende index of het ETF zelfs in waarde schommelt. Naar boven en naar beneden toe. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico op waardeschommelingen.

Is ETF betrouwbaar? ›

Een ETF heeft dus als taak de onderliggende waarden te volgen. Een ETF zal dus geen beter resultaat boeken dan de onderliggende waarden maar wel zo belangrijk ook geen slechter. Dat maakt een ETF zeer betrouwbaar en dat is ook een van de redenen dat ik uitsluitend in ETFs beleg.

Videos

1. Webinar: Investeren in vastgoed in de vennootschap of beter privé
(Baker Tilly Belgium)
2. Spaargeld - De beste plek voor je spaargeld?
(een Passief Inkomen)
3. VAN DIVIDEND LEVEN? ZOVEEL MOET JE DAARVOOR INVESTEREN!
(Geld op Geld)
4. Webinar NPLG gebiedsprogramma - 30 maart 2023
(VNGemeenten)
5. Hoe start je met beleggen in 2023? - Cédric Proost
(Bolero _be)
6. Met kleine bedragen een groot vermogen opbouwen - Beleggen - ASN Bank webinar
(ASN Bank)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 10/14/2023

Views: 5873

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.