22 Chase bankstorting Meest gestelde vragen en antwoorden - DollarSlate (2023)

We kunnen een commissie verdienen voor aankopen via links op onze site.Kom meer te weten

Chase Bank (JP Morgan) is een van de grootste banken in de Verenigde Staten, met meer dan 5.000 filialen, 16.000 geldautomaten en $ 3,4 biljoen aan activa.

Het bedrijf biedt een breed scala aan bankproducten en -diensten, waaronder creditcards, hypotheken, autoleningen, hypotheken, zakelijk bankieren en meer. Ze bieden ook een van de beste online bankdiensten met een robuust menu met producten en functies waarmee gebruikers hun rekeningen online kunnen beheren.

Als het gaat om Chase-stortingen, zijn er tal van belangrijke dingen die u moet weten. Hieronder staan ​​​​de 22 meest gestelde vragen en antwoorden over Chase Bank-stortingen:

Inhoud

(Video) 6 Frequently Asked Questions about Chase Ultimate Rewards

1. Hoe laat begint Chase directe storting?

Chase directe storting vindt plaats tussen 03.00 uur en 05.00 uur EST (12.00 uur tot 02.00 uur PST) op de volgende werkdag nadat de storting is gedaan. Chase verwerkt alle aanbetalingen die vóór 23.00 uur EST op dezelfde werkdag zijn ontvangen. Het geld komt de volgende werkdag beschikbaar om op te nemen.

2. Komt de directe aanbetaling van Chase eerder?

Nee, Chase biedt geen vroege directe storting aan. Directe stortingen zijn beschikbaar op dezelfde werkdag waarop ze zijn gestart. Als u wilt dat uw directe stortingen vóór betaaldag beschikbaar zijn, moet u overschakelen naar een digitale financiële dienst zoalsbel.

3. Vertelt Chase je of je een lopende aanbetaling hebt?

Uw Chase-storting wordt weergegeven als "in behandeling" totdat de overboeking volledig is verwerkt. Als uw werkgever of uitkeringsinstantie het geld vroegtijdig stort, wordt het op uw rekening gestort zonder de status "in behandeling" te doorlopen.

4. Hoe u lopende stortingen op Chase kunt zien

Als je een aanbetaling verwacht maar deze nog niet hebt ontvangen, controleer dan of je Chase-account openstaande stortingen heeft. Om een ​​openstaande storting op Chase te controleren:

 1. Open de Chase Bank-app en navigeer naar het gedeelte 'Mijn portemonnee'.
 2. Tik op "Betaling" om de lijst met openstaande transacties te zien.
 3. Tik op een van de weergegeven transacties voor meer details, zoals het bedrag, de datum en meer.

5. Wat is de Chase-stortingslimiet?

Chase-stortingslimiet is $ 10.000 per dag of $ 25.000 in een voortschrijdende periode van 30 dagen als u de Chase Mobile-app gebruikt. Chase-stortingslimiet wordt verhoogd tot $ 250.000 per dag of $ 500.000 gedurende een voortschrijdende periode van 30 dagen als u de storting doet met een chequescanner.

6. Wat is de stortingslimiet voor cheques met Chase?

De maximale limiet voor het storten van cheques met Chase als u een chequescanner gebruikt, is $ 250.000 per dag of $ 500.000 in een voortschrijdende periode van 30 dagen. Als u de mobiele Chase-app gebruikt, is de maximale limiet $ 10.000 per dag of $ 25.000 over een voortschrijdende periode van 30 dagen.

7. Stort Chase in het weekend (zaterdag en zondag) direct?

Chase accepteert alleen directe stortingen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van zaterdag en zondag. Ze verwerken geen directe stortingen in het weekend (zoals elke andere bank).

(Video) How to Deposit a Check on Chase Bank | 2023

Als uw directe storting om wat voor reden dan ook in het weekend zou aankomen, zou deze hoogstwaarschijnlijk de volgende maandag of de volgende werkdag aankomen.

8. Stort Chase cheques op feestdagen?

Chase stort geen geld op federale feestdagen of feestdagen, waaronder Thanksgiving, Kerstmis, Nieuwjaarsdag, Memorial Day, Independence Day, Labor Day en meer.

Lees ook: Een cheque verzilveren op Venmo (2023): Stort cheques direct online

9. Hoe Chase mobiel storten te gebruiken

 1. Open de Chase-app op uw Android- of iOS-apparaat. U moet de mobiele app installeren als u deze nog niet heeft geïnstalleerd.
 2. Tik op het menupictogram in de linkerbovenhoek van de interface van de app.
 3. Zoek en selecteer 'Deposit Cheques'.
 4. Als u meerdere accounts beheert, moet u kiezen op welke account u de storting wilt doen.
 5. Voer het aanbetalingsbedrag op de cheque in.
 6. Tik op het camerapictogram "Voorkant" om de camera te openen en een foto te maken van de voorkant van uw cheque. Zorg ervoor dat de cheque zichtbaar is en binnen de vorm op uw scherm wordt weergegeven. Als het correct is gedaan, maakt de Chase-app automatisch een foto, gevolgd door "Ziet er goed uit".
 7. Herhaal stap 6 voor de achterkant van de cheque. Vervals niet om de cheque met uw handtekening te onderschrijven en schrijf ook "alleen voor elektronische storting bij Chase".
 8. Tik op de knop Storten. Je ziet een pop-up om alles te bevestigen. Als alles correct is, tik je op "Ja".
 9. Zodra u eindelijk de aanbetaling indient. U ontvangt een e-mail van Chase om de ontvangst van uw aanbetaling te bevestigen. U ontvangt ook nog een e-mail nadat Chase Bank uw storting heeft beoordeeld om u te laten weten of deze succesvol of afgewezen is.

10. Hoe onderschrijf ik een cheque voor Chase mobiele storting?

Om een ​​cheque voor Chase-mobiele storting goed te keuren, ondertekent u de achterkant van de cheque zoals u dat bij een gewone cheque zou doenrekening, schrijf dan onder uw handtekening: "voor elektronische storting alleen bij Chase."

11. Wat is de mobiele stortingslimiet van Chase?

De mobiele QuickDeposit-limiet van Chase is $ 10.000 per dag en een voortschrijdende limiet van 30 dagen van $ 25.000 met de Chase mobiele app.

12. Wat is de stortingslimiet van Chase ATM?

Er is geen limiet aan hoeveel u kunt storten in een Chase-geldautomaat, hoewel de fysieke configuratie van de geldautomaat het aantal cheques of rekeningen kan beperken dat u per transactie kunt storten.

13. Hoe lang duurt het voordat cheques worden gewist met Chase?

Chase biedt een van de snelste vereffeningen van cheques in de branche. De meeste chequestortingen met Chase worden dezelfde werkdag vereffend en het vrijgemaakte bedrag wordt onmiddellijk op uw rekening overgemaakt.

(Video) Does cash deposit instantly ATM Chase?

Cheques die vóór 20.00 uur door Chase zijn vereffend en verwerkt, worden voor middernacht gestort. Cheques die na 20.00 uur lokale tijd zijn vereffend, worden de volgende werkdag gestort.

14. Kun je munten storten met Chase?

Ja. U kunt bij Chase Bank gratis munten storten aan de balie op een filiaal. U kunt echter maximaal $ 200 aan munten inwisselen zolang ze in muntverpakkingen zitten, inclusief kwartjes, stuivers, dubbeltjes en centen.

Als u meer dan $ 200 aan munten moet inwisselen, is een simpele truc om meerdere Chase-vestigingen te bezoeken.

15. Hoeveel kost een Chase-postwissel?

U kunt een postwissel kopen bij Chase; afhankelijk van het type account dat u heeft, betaalt u een geldbedrag tussen $ 0 en $ 5. Als u een Chase-betaalrekening heeft, kunt u een postwissel kopen voor maximaal $ 1000.

16. Kan Chase postwissels storten?

U kunt postwissels storten in uw Chase Bankrekeningvia een geldautomaat, persoonlijk op een vestiging van Chase Bank of via de mobiele app van Chase Bank.

Over het algemeen stort u de postwissel op uw Chase Bank-rekening op dezelfde manier als een cheque.

17. Kun je contant geld storten met een Chase ATM?

Ja. U kunt contant geld storten met behulp van een Chase ATM. De Chase ATM is een van de handigste manieren om contant geld te storten. Chase-geldautomaten bevinden zich in alle 50 staten. De vergoeding is $ 2,50 per transactie bij niet-Chase-geldautomaten in de continentale VS, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden. Er zijn landelijk meer dan 16.000 Chase-geldautomaten.

18. Stort Chase direct cheques?

Chase stort geen cheques onmiddellijk. De meeste stortingen van cheques met Chase worden dezelfde werkdag vereffend. Cheques die vóór 20.00 uur door Chase zijn verwerkt, worden voor middernacht gestort. Cheques die na 20.00 uur lokale tijd zijn vereffend, worden de volgende werkdag gestort.

19. Waarom is mijn Chase directe storting te laat?

Chase directe stortingen komen nooit te laat aan. Chase verwerkt uw storting direct na ontvangst van uw werkgever of uitkeringsinstantie. De timing van uw storting hangt grotendeels af van wanneer de deposant de betaling naar uw Chase-account stuurt. Directe storting op uw Chase-account komt meestal de volgende werkdag tussen 03.00 uur en 05.00 uur EST (12.00 uur tot 02.00 uur PST) aan.

Als uw Chase-storting blijft vertragen, moet u contact opnemen met de klantenservice op 1-800-CHASE38 (1-800-242-7338).

20. Hoe laat stort Chase mijn werkloosheidsuitkering?

Chase behandelt alle stortingen als hetzelfde, inclusief werkloosheidsuitkeringen en loonstortingen. Daarom moet uw werkloosheidsuitkering de volgende werkdag beschikbaar zijn tussen 03.00 uur en 05.00 uur EST.

21. Accepteert Chase SBA-leningen?

Chase accepteert SBA-leningen op zakelijke Chase-rekeningen. Chase weigert echter SBS-leningen op een persoonlijke rekening.

22. Accepteert Chase PPS-leningen?

Chase accepteert PPP-leningen. Echter, vergelijkbaar met SBA-leningen, worden stortingen van PPP-leningen op een persoonlijke Chase-rekening afgewezen.

Meer van DollarSlate

Openingstijden Ameris Bank (2023): bij mij in de buurt, dicht, open, vakantie-uur...33 Venmo storting en directe storting Veelgestelde vragen (en antwoorden)12 Chime check deposit vragen (en antwoorden)Werkloosheidscheques inwisselen (2023)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 10/08/2023

Views: 5875

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.